De tio bästa tipsen för Alfa Laval Compabloc

De tio bästa tipsen för att hålla din Alfa Laval Compabloc i absolut toppskick

Ten top tips Alfa Laval Compabloc

  1. Se till att de viktiga driftsparametrarna (tryck, temperatur och flödeshastighet) matchar konstruktionens ursprungliga specifikationer.
  2. Använd förfilter och silar för att skydda Compabloc från främmande föremål och nedsmutsning.
  3. Öppna och stäng ventilerna långsamt för att undvika tryckstötar orsakade av trycktoppar under start och avstängning.
  4. Se till att enheten är ordentligt ventilerad. För stora enheter bör ventilanslutningarna vara öppna/anslutna.
  5. För att säkerställa stabil drift och smidig temperatur- och tryckökning under start och avstängning, bör du kontrollera att styrsystemet uppfyller kraven i Compabloc-manualen.
  6. Använd förebyggande underhåll, inklusive regelbundna kontroller av tryckfall för att avgöra rengöringsfrekvensen.
  7. Använd kemisk rengöring på plats (CIP) eller mekanisk rengöring (ånga eller högtrycksvattenstrålar) för att avlägsna avlagringar och nedsmutsning så att du slipper öppna värmeväxlaren i onödan.
  8. Panelpackningarna måste bytas varje gång panelen öppnats, så förvara en uppsättning panelpackningar på platsen.
  9. Kontrollera åtdragningsmomentet för alla panelskruvar innan du återupptar driften efter en lång avstängning.
  10. Vid externt läckage genom packningen drar du åt panelskruvarna till nominellt åtdragningsmoment eller byter ut panelpackningarna. Kontakta Alfa Laval om läckaget inte går att åtgärda. Reparation i fält kan eventuellt vara möjligt.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss