De tio bästa tipsen för Alfa Laval AS-H-bandpressar

De tio bästa tipsen för att hålla din Alfa Laval AS-H-bandpress i absolut toppskick

Ten top tips Alfa Laval AS-H Belt press

  1. Se till att de viktiga driftsparametrarna (bandhastighet, fastämnenas densitet, matningshastighet) matchar konstruktionens ursprungliga specifikationer.
  2. Håll polymerblandningsventilens grenrör och insprutningsring rena.
  3. Kontrollera och tillse att slamtjockleken är enhetlig runt bandet.
  4. Kontrollera bandet och dess sömmar regelbundet så att de är hela.
  5. Övervaka och underhåll sprayarmen. Håll munstyckena fria från smuts och blockeringar. DRA INTE åt handhjulet för hårt. Detta kan orsaka skador på de invändiga tätningarna och förlorat vattentryck eller läckage.
  6. Kontrollera att de övre och nedre avvattningsbanden har rätt spänning och att styrsystemet justerats för optimal prestanda och bandlivslängd.
  7. Den mjuka (platta) sidan av bandet ska vara vänd mot slammet. Vänd den grova sidan mot rullarna.
  8. Smörj varje rullager med de intervall som anges i O&M-manualens smörjschema. Använd endast smörjmedel som är listade i din O&M-manual.
  9. Håll serviceområdet och området runt bandpressen rena. Rengör alltid delarna noga innan du sätter ihop dem.
  10. Använd endast originalreservdelar för garanterad prestanda, tillförlitlighet och lång livslängd på utrustningen. Ha ett lager med reservdelar som smörjfett, olja och slitdelar för processen.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss