De tio bästa tipsen för färskvattengeneratorer

De tio bästa tipsen för att hålla din färskvattengenerator i absolut toppskick

Ten top tips freshwater generator

  1. Se till att alla viktiga driftsparametrar (temperatur, tryck och flödeshastighet) följer rekommenderade nivåer.
  2. Använd alltid saltvattenfilter/silar med rätt hålstorlek.
  3. Undvik att använda färskvattengeneratorn i förorenat/nedsmutsat vatten.
  4. Stäng ned färskvattengeneratorn enligt Alfa Lavals instruktioner.
  5. Använd inte färskvattengeneratorn utan rekommenderade kemikalier mot kalkbildning.
  6. Logga processparametrarna dagligen för att övervaka färskvattengeneratorns status.
  7. Rengör salinometerns elektrod regelbundet.
  8. Använd endast aminosulfonisk syra med korrosionsskyddsmedel för sur rengöring.
  9. Använd alltid original Alfa Laval-reservdelar och ha ett tillräckligt lager med viktiga reservdelar.
  10. Håll enheten ren. Undvik att använda olja eller fett som inte är lämpligt för mänsklig förtäring. Kom ihåg att det handlar om ditt dricksvatten!

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss