De tio bästa tipsen för Alfa Laval tankutrustning

De tio bästa tipsen för att hålla din tankutrustning från Alfa Laval i absolut toppskick

Tip top tips to keep your Alfa Laval tank equipment in top top condition

  1. Underhåll tankutrustning från Alfa Laval regelbundet enligt schemalagda serviceintervall. Då kan du hela tiden hålla din tankutrustning från Alfa Laval i gott skick.
  2. Följ vårt enkla förebyggande underhåll för att utöka livslängden för din tankutrustning från Alfa Laval.
  3. Tänk på att vårt förebyggande underhållsprogram bygger på genomsnittliga driftförhållanden. Om du använder din utrustning från Alfa Laval under svåra förhållanden, bör du genomföra service oftare.
  4. Ta alltid isär och montera tankutrustning från Alfa Laval i enlighet med Alfa Lavals riktlinjer.
  5. Rengör alltid komponenterna innan montering för att undvika extra slitage på maskindelarna.
  6. Använd endast rengöringsmedel som anges i instruktionsmanualen.
  7. Använd endast utrustningen inom de intervall som anges i instruktionsmanualen för att säkerställa smidig drift.
  8. Spola tankutrustning från Alfa Laval med rent vatten efter användning. Rengöringslösningar bör aldrig få torka eller finnas kvar i systemet på grund av risken för "saltutfällning" eller "avlagringar" av de rengörande beståndsdelarna.
  9. Ha alltid en servicesats från Alfa Laval på lager för att undvika oplanerade avbrott.
  10. Fyll alltid i ett servicekort från Alfa Laval för att registrera det underhåll som genomförs. Då kan du enkelt dokumentera servicehistoriken för din tankutrustning från Alfa Laval.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss