De tio bästa tipsen för Alfa Laval lobrotorpumpar

De tio bästa tipsen för att hålla din Alfa Laval lobrotorpump i absolut toppskick!

Ten top tips to keep your Alfa Laval rotary lobe pump in tip top condition

  1. Utför regelbundet service och underhåll för att säkerställa optimala prestanda.
  2. Kontrollera mekaniska tätningar och växellådans läpptätningar efter läckage och byt ut dem vid behov.
  3. Oljenivån i växellådan bör kontrolleras regelbundet och olja fyllas på vid behov. Kontrollera smörjschemat i manualen.
  4. När du kontrollerar pumpens sugtryck och utloppstryck rekommenderar vi att du installerar manometrar på både sug- och utloppssidan av pumpen så att eventuella fel i pumpen eller rörsystemet går att följa upp.
  5. Observera tekniska data under installation, drift och underhåll, och var särskilt uppmärksam på de varningar som anges i dokumentationen!
  6. Använd alltid originalreservdelar från Alfa Laval som är konstruerade för hållbarhet och prestanda.
  7. Kontrollera att lobrotorpumpen från Alfa Laval fungerar i enlighet med de rekommenderade konstruktionsparametrarna.
  8. Om konstruktionsparametrarna ändras, till exempel för kapacitet/tryck/ny vätska, kan du kontrollera om pumpen fortfarande är lämplig för tillämpningen i Alfa Lavals konfigurator eller kontakta Alfa Laval.
  9. Schemalägg förebyggande underhåll efter 12 månader för att undvika oplanerade avbrott samt maximera livslängd och värde.
  10. Titta på Alfa Lavals 360°-service- och underhållsvideor för att lära dig utföra enkelt underhåll på dina lobrotorpumpar från Alfa Laval.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss