De tio bästa tipsen för Alfa Laval LKH-pumpserien

De tio bästa tipsen för att hålla din Alfa Laval LKH-pump i absolut toppskick

Ten top tips to keep your Alfa Laval LKH pump range in tip top condition

  1. Genomför service och underhåll regelbundet för att pumpen ska fungera så bra som möjligt.
  2. Kontrollera pumpen visuellt regelbundet så att du kan upptäcka underhållsbehoven tidigt, medan de är enkla att lösa.
  3. Schemalägg förebyggande underhåll efter 12 månader för att undvika oplanerade avbrott samt maximera pumpens livslängd och värde.
  4. Kontrollera att Alfa Laval LKH-pumpen fungerar i enlighet med de rekommenderade konstruktionsparametrarna.
  5. Observera tekniska data under installation, drift och underhåll, och var särskilt uppmärksam på de varningar som anges i dokumentationen!
  6. Kontrollera att vattnet har anslutits så att axeltätningen inte torrkörs. Torrkörning skadar axeltätningen och kan leda till skador på pumpen.
  7. Skölj alltid ordentligt med rent vatten efter diskning.
  8. Om konstruktionsparametrarna ändras, till exempel för kapacitet/tryck/ny vätska, kan du kontrollera om pumpen fortfarande är lämplig för tillämpningen i Alfa Lavals konfigurator eller kontakta Alfa Laval.
  9. Ha alltid en Alfa Laval-servicesats på lager för att undvika oplanerade avbrott.
  10. Titta på Alfa Lavals 360°-service- och underhållsvideor för att lära dig utföra enkelt underhåll på dina Alfa Laval LKH-pumpar.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss