Alfa Laval - Energi

DuroShell Power 1920x400

DuroShell – Tuffare platta och skal

Inom kraftindustrin har tubvärmeväxlare använts länge i många krävande positioner som packningsförsedda plattvärmeväxlare inte kan hantera. Men det finns ofta litet utrymme i kraftverk och skrymmande tubenheter kräver mycket utrymme, för att inte tala om en stor kapitalinvestering.

Lyckligtvis är tiden för förändring kommen. Alfa Laval DuroShell är en plate-and-shell värmeväxlare som är speciellt konstruerad med en robust, kompakt och lätt design. Den säkerställer en mer tillförlitlig temperaturreglering med kostnadseffektiv prestanda och ett mindre fotavtryck.

DuroShell 350pix
.

Varför DuroShell?

Drifttid är avgörande i ett kraftverk. Att hålla igång hela anläggningen innebär att all utrustning alltid måste fungera som förväntat. Detta gäller särskilt värmeväxlare som utför svåra arbetsuppgifter, från ångkondensering till återcirkulationsvärme. För att minimera oplanerade driftstopp vid kraftåtgärder ger Alfa Laval DuroShell en pålitlig prestanda tack vare exceptionellt utmattningsbeständighet och förhindrande av nedsmutsning.

Lika flexibel som stark

DuroShell är kompakt och exceptionellt hållbar och skapar nya möjligheter genom sin unika styrka och effektivitet. Den kan arbeta med vätskor, gaser och tvåfasblandningar, inklusive ett brett sortiment av aggressiva medier, och den skiljer sig från andra värmeväxlare inom sitt applikationsområde. DuroShell hanterar tryck upp till 100 bar(g) (1450 psig) i enlighet med PED och ASME, tillsammans med temperaturer på upp till 450 °C (842 °F).

Byggd för din applikation

DuroShell är helt svetsad och packningsfri, med inre funktioner som gör den ännu mer robust. Plattor finns i 316L rostfritt stål eller titan, medan själva tryckkärlet kan byggas i 316L rostfritt stål eller kolstål. Det finns tre olika storlekar med värmeöverföringsytor i området 2 – 235 m2 (21,5 – 2530 ft2).

close up of the duroshell plate pattern

Varför göra övergången från tubenheter?

Tubvärmeväxlare har länge valts för kraftverk för att arbeta med tvåfasblandningar och aggressiva medier. Även om tubvärmeväxlare kan hantera högre tryck och temperaturer än packningsförsedda plattvärmeväxlare är de i allmänhet skrymmande, dyra och passar inte för de mest krävande arbetsuppgifterna. plate- and shell värmeväxlare ger en smartare lösning. Och med sin oöverträffade effektivitet och hållbarhet är Alfa Laval DuroShell den smartaste lösningen av dem alla.

Spara utrymme, spara kostnader

För kraftverk som har stora utrymmesbegränsningar ger DuroShell viktiga fördelar jämfört med traditionella tubenheter. Förutom en exceptionellt kompakt design har DuroShell den unika förmågan att kondensera ånga och underkyla kondensat i samma enhet. Detta ger möjlighet för högre produktionsnivåer i ett mycket mindre utrymme.

DuroShell, som ett lättare alternativ med ett mindre fotavtryck, medför även en lägre investeringskostnad. En högre effektivitet med minskade underhållskrav säkerställer en lägre total ägandekostnad under hela utrustningens livscykel.

.

Upptäck fördelarna

Lär dig hur du kan maximera drifttid, minska kostnaderna och öka kapaciteten genom att installera Alfa Laval DuroShell.
Eller ta reda på orsakerna till att din verksamhet skulle dra nytta av att byta från tubenheter.

5 skäl att byta från tubenheter

Man with safety googles

Gör en ändring för att öka din kapacitet

En värmeväxlare för öka kraftverkets kapacitet

Smiling woman wearing a hard hat and giving two thumbs up

Gör en ändring för att sänka kostnaderna

En värmeväxlare för att minska kraftverkets kostnader

smiling man with blue hard hat

Gör en ändring för att maximera drifttiden

En värmeväxlare för att maximera kraftverkets drifttid

power maximize uptime 640x400
.

Positioner

Värmeväxlare uppfyller ett antal kritiska positioner inom kraftindustrin. Och de uppmanas alltmer att bli mer effektiva under mer krävande förhållanden. Alfa Laval DuroShell, som är hållbar och kompakt, sparar utrymme och skapar nya processmöjligheter.

boiler_feed_water_heater_600x200.jpg

Boiler vattenvärmare

Att förvärma boilervatten med värme från ånga som utvinns mellan turbinstegen hjälper till att öka kraftverkets totala effektivitet.

DuroShell är väl lämpad för denna typ av uppgift. Den är enkel att använda och kontrollera med traditionella styrsystem för vätskenivå. Den lilla temperaturskillnaden säkerställer att matarvattnet värms upp så mycket som möjligt.

DuroShell är kompakt med en överlägsen värmeeffektivitet. Den är upp till fem gånger mindre än en jämförbar tubenhet, vilket resulterar i lägre kostnader för utrustning och installationsstrukturer. Vidare minskar den installationsutrymme och kostnader eftersom det kan utföra kondens och underkylning i en enhet.

district_cooling_600x200.jpg

Kondensering av fjärrvärme

Extra intäkter

Kraftverk runt om i världen har hittat en ny inkomstkälla genom att sälja spillvärmen till fjärrvärmenät. Istället för att kyla ned lågklassig värme i kyltorn, används fjärrvärme för värme, vilket ger extra intäkter.

Maximal värmeåtervinning

En DuroShell-värmeväxlare kan konfigureras så att den fungerar med en mycket liten temperaturskillnad och utföra kondensation och underkylning i en enhet. Detta maximerar värmeåtervinningen och minimerar investeringskostnaderna. DuroShell återvinner mer värme och tar upp mycket mindre utrymme jämfört med en skrymmande tubenhet.

ORC_600x200.jpg

ORC-applikationer

DuroShell erbjuder attraktiva återbetalningstider jämfört med tubvärmeväxlare när de används i ORC-processer (Organic Rankine Cycle). Den kan användas som en återkokare och som en kondensor.

ORC-kondensor

DuroShells korta värmeöverföring säkerställer ett lågt tryckfall, vilket minimerar behovet av pumpning. Dess egenskaper för värmeöverföring resulterar i en kompakt enhet och möjliggör kondensering av ångan och underkylning av kondensatet i samma enhet. Detta sparar installationskostnader och förhindrar att flash-gas bildas nedströms.

Gas_flow_600x200.jpg

Bränslegasvärmare

Förvärmning av flytande pannbränsle är viktigt för att säkerställa att pannan presterar optimalt. Den sänker bränsleviskositeten för jämnare distribution och ökar antändligheten.

Förvärmning sker ofta med en elvärmare. Att använda spillvärme är ett mer ekonomiskt sätt, t.ex. lågtrycksånga eller varmt kondensat.

DuroShell är ett perfekt alternativ för denna uppgift. Tack vare dess enastående effektivitet överförs det mesta av spillvärmen till bränsleströmmen och det höga turbulenta flödet minimerar nedsmutsning och underhållsbehov vilket ger ökad drifttid.

gland_steam_condenser_600x200.jpg

Gland steam condenser

DuroShell ger stora fördelar när den används som gland steam condenser.
För det första är den mycket kompakt tack vare sin höga värmeöverföringseffektivitet, vilket resulterar i låga installationskostnader.

För det andra använder den mindre kylvatten än en tubvärmeväxlare tack vare dess förmåga att arbeta med korsande temperatur och liten temperaturskillnad.

Dessa fördelar ger snabbt stora besparingar i stora kraftverk med flera gland steam condensers.

Auxiliary_600x200.jpg

Reservapplikationer

DuroShell är ett bra val för många olika reservpositioner i ett kraftverk. Det är ett naturligt val för alla arbetsuppgifter där utmattningsbeständighet, hållbarhet, hög värmeöverföring och kompakt storlek är viktiga faktorer.

Ett exempel är pannkylare med utluft. Dessa värmeväxlare utsätts för snabba temperaturförändringar som orsakar utmattning.

DuroShell har utformats för högsta möjliga utmattningsbeständighet och hanterar temperaturer som orsakar utmattning upp till dubbeltså bra som andra typer av värmeväxlare.

DuroShells kompakta storlek säkerställer låga installationskostnader och enkel installation.

.

Framgångsrika fall

Svenskt företag för förnybar energi

Mer drifttid, reducerade energikostnader och bättre efterlevnad av miljöregler vid Jämtkraft Lugnviks kombinerade värme- och kraftverk.

renewable energy power plant building

Ökad effektivitet för franska kraftverk

Ett franskt energibolag installerade DuroShell som en boilervattenförvärmare för matarvatten i dess kraftverk med kombinerad cykel och ökade anläggningens totala effektivitet med 4 %.

french-power-case 640x360

Ångkondensor för kraftverk

Alfa Laval DuroShell var den perfekta lösningen för det franska kraftverket som behövde minska sitt fotavtryck och öka sin ångturbins effektivitet.

steam towers at a powerplant

Luftförvärmare i ett kraftverk med kombinerad cykel

Genom att använda DuroShell istället för tubenheter fick kraftföretaget en mycket kompakt lösning som var enkel att installera.

powerplant reflected of a lake at sunset

Förvärmning av pannvatten

Den kompakta storleken och den höga värmeeffektiviteten var de viktigaste skälen till att företaget valde DuroShell.

four towers at a power plant

Så här minimeras utmattningsproblem i platt- och skalvärmeväxlare

Öka drifttiden i positioner med fluktuerande temperaturer eller tryck.

Alfa Laval engineer repairing machinery
.

Unika funktioner

PowerPack™

Optimerad flödesdistribution och utmattningsbeständighet

Patenterad design möjliggör förbättrad vätskedistribution, mekanisk styrka och enastående utmattningsbeständighet

Läs mer

RollerCoaster™

Robust och effektiv prestanda

Ett patenterat plattmönster optimerar värmeeffektiviteten med förbättrad utmattningsbeständighet, flödesdistribution och mekanisk styrka

Läs mer

CutWing™

Mindre vikt och ökad tillförlitlighet

Alfa Lavals unika CutWing-plattor möjliggör multipass inne i skalet, vilket gör enheten mer kompakt och enklare att installera, eftersom det inte krävs några externa rörledningar

Läs mer

.

Prata med en expert

Vi diskuterar gärna vilka fördelar en DuroShell kan ge dig och visar dig hur vi kan förbättra din verksamhet.

Alfa Laval engineer repairing machinery

Alfa Laval energinyheter på LinkedIn

Vår applikationssida med de lösningar du behöver för att ligga steget före.

Alfa Laval Energy showcase page on Linkedin