Alfa Laval - DuroShell

DuroShell

Alfa Laval DuroShell är en speciellt utformad platt- och skalvärmeväxlare som passar perfekt för krävande arbetsuppgifter och korrosiva medier. DuroShell motstår utmattning även vid höga temperaturer och tryck och presterar bättre än traditionella värmeväxlare och även bättre än konventionella platt- och skalkonstruktioner.

DuroShell vertical product image

Fördelar

  • Mer drifttid och längre livslängd tack vare större utmattningsbeständighet
  • Högre driftstryck tack vare robust, patenterad konstruktion
  • Operativa vinster som skapas med 15–20 % högre termisk effektivitet
  • Installationsbesparingar genom ännu kompaktare, lättare design
  • Större tillförlitlighet till följd av sluten, helt svetsad konstruktion

Den kompakta Alfa Laval DuroShell plate-and-shell värmeväxlare har en exceptionell termisk prestanda och utmattningsbeständighet. DuroShell är utformad att användas med vätskor, gaser och tvåfasblandningar vid tryck upp till 100 bar (1450 psi), i både PED och ASME, och vid temperaturer upp till 450 °C (842 °F) vilket gör den lämplig för aggressiva medier.

Industrier

Petrokemiska industrin

Värmeväxlare används i ett stort antal krävande positioner inom den petrokemiska industrin. De möter de utmaningar som tubkonstruktioner och konventionella plate-and-shell konstruktioner har problem med.

duroshell petrochemical 640x360

Kraftindustrin

Tubvärmeväxlare har länge använts i krävande positioner som packningsförsedda plattvärmeväxlare inte kan hantera. Men utrymme är en begränsad resurs i kraftverk. Skrymmande tubvärmeväxlare kräver mycket utrymme och även en stor kapitalinvestering.

duroshell-power-640x360

Marina industrin

Kompakt prestanda för de tuffaste kraven - Alfa Laval DuroShell för marina termiska applikationer.

Captain looking out of his ship using a pair of binoculars
.

Träffa våra experter

PowerPack för optimerad flödesdistribution och utmattningsbeständighet

RollerCoaster för robust och effektiv prestanda

CutWing plattor för mindre vikt och ökad tillförlitlighet

Maximera drifttid

Sänka kostnaderna

Öka kapacitet

Tuffare platta och skal

Titta på DuroShell-spellistan

Förbättrad hållbarhet

Så fungerar det

.

Robust, flexibel, effektiv

DuroShells robusta konstruktion minimerar underhåll och maximerar drifttid. Det patenterade RollerCoaster-mönstret säkerställer en exceptionellt hög termisk effektivitet, medan unika CutWing-plattor möjliggör multipass-design. Den helt svetsade konstruktionen möjliggör ett högt driftstryck och optimerar motståndskraft mot utmattning. Distributionsrör löper genom plattpaketet och avlastar spänningen på själva paketet.

DuroShell är en plate-and-shell värmeväxlare med en banbrytande inre konstruktion som ger förbättrad effektivitet och hållbarhet för att maximera drifttid, sänka kostnader och öka produktionskapaciteten.

Revolutionerande teknik

DuroShells lasersvetsade plattpaket består av CutWing-plattor och plattor som är pressade med ett patenterat RollerCoaster-mönster som motstår utmattning.

Distributionsrören löper genom plattpaketet på plattsidan för att ytterligare öka styrkan.

RollerCoaster-mönstret förbättrar den termiska effektiviteten genom att maximera turbulensen och minimera nedsmutsning. CutWing-plattdesignen skapar ett öppet område på varje sida av skalets insida, vilket möjliggör för multipass för ännu bättre effektivitet.

Alfa Laval DuroShell plate and shell heat exchanger exploded view
DuroShell Explosion flow 700px

 

DuroShell_laser_welding_3_cropped.jpg

Motstånd mot utmattning

Till skillnad från konventionella plate-and-shell värmeväxlare klarar DuroShell stora variationer i temperatur och tryck.

Korrugerade plattor tenderar att expandera i bara en dimension. DuroShell-plattorna expanderar jämnt i alla riktningar tack vare deras patenterade RollerCoaster-mönster. Det uppstår inte några svaga punkter vid hård ansättning vilket innebär bättre motstånd mot värme- och tryckutmattning.

Hela plattpaketet förstärks av distributionsrören och tar bort vibrationer på grund av flödesturbulens eller fasändring.

Lasersvetsning används hela tiden, vilket skapar den mest exakta svetsningen med minsta påfrestning från värme på omgivande material, vilket ytterligare förbättrar utmattningsbeständigheten.

The interior of a duroshell heat exchanger

Optimerat flöde

DuroShell fungerar med ett medium på plattsidan och det andra på skalsidan. Båda kan värderas upp till hela 100 bar(g) (1450 psig).

I en enpasskonfiguration fungerar värmeväxlaren i rent korsflöde. I ett multipassarrangemang motsvarar flödet en global motströmskonfiguration.

Distributionsrör går genom plattpaketet för att säkerställa en jämn distribution av media över värmeöverföringsytan. Eftersom munstyckena på skalsidan är oberoende av de på plattsidan är DuroShell perfekt för asymmetriska flödesapplikationer.