contact us button banner

At the forefront of MBR technology

Alfa Laval’s unique MBR technologies minimize power consumption, reduce cleaning needs, facilitate maintenance and maximize capacity.

Naturen är full av exempel på smarta och effektiva processer och de har inspirerat oss när vi designat våra MBR-moduler. Detta har varit mycket framgångsrikt och resulterade i låga energikostnader, minimal rengöring och hög vattenkvalitet. Vi utvecklar våra system gradvis för att förbättra dem ytterligare, alltid med samma vägledande princip: naturlig effektivitet.

LowResist™

Alfa Lavals unika LowResist-design ger vår membranmodul ett extremt lågt tryckfall. Tack vare det extremt låga transmembrantrycket (TMP) är Alfa Lavals MBR-membran i mycket mindre behov av rengöring och underhåll än andra MBR-produkter på marknaden. Det låga transmembrantrycket innebär att det inte finns någon påväxt, bara lite ytnedsmutsning som är lätt att rengöra.

Det är också anledningen till att Alfa Lavals MBR-filter fungerar med enbart tyngdkraft med bara 1 m vatten över modulen, vilket gör det möjligt att maximera kapaciteten i tanken utan att behöva använda pumpar.

I vår nya modell har vi förbättrat LowResist-tekniken för att minska transmembrantrycket ytterligare. De nya membranerna har öppna sidor så att vattnet kan flöda fritt in i membranlådorna. Detta leder till en jämnare tryckfördelning över membranet, vilket förbättrar kapaciteten och minskar rengöringsbehovet. 

S Aerator™

Vår senaste MBR-modell har S Aerator luftningssystem. Detta nya förbättrade system minimerar luftförbrukningen och eliminerar arbetet med att städa ur blockeringar.

Blockeringar är ett krångel i traditionella flerradiga luftningssystem. Rengöring och omstart av dem är en besvärlig och tidskrävande process.

Alfa Lavals nya S Aerator använder en enkelradig design, vilket gör det självspolande. Alla blockeringar spolas automatiskt ut när lufttrycket ökar. Vatten som har kommit in i systemet på grund av blockeringen spolas också automatiskt ut, vilket innebär att det inte finns något behov av manuella ingrepp i något steg.

Den självspolande designen gör det enkelt att slå på och av luften under drift och låter dig köra dina membranmoduler med alternerande luftning. Detta innebär att luftsköljning i ett system med mer än en membranmodul appliceras på ett alternerande sätt, inte kontinuerligt. Detta är möjligt utan att föroreningar blir ett problem tack vare det extremt låga TMP. Den stora fördelen är besparingar i energi, investeringar och underhållskostnader.

Luftningsledningens ände är ett vertikalt rör öppet i botten. Denna design gör att du enkelt kan se om du överluftar din bioreaktor. Bubblor från ändröret indikerar att systemet får för mycket luft.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Membranen kan enkelt installeras och bytas ut tack vare Alfa Lavals unika QuickSwap™-teknik. Alfa Lavals unika QuickSwap™-teknik innebär att varje paket kan tas bort individuellt, vilket minimerar lyfthöjden ovanför membranmodulen. Det innebär att Alfa Lavals MBR-membranmoduler är speciellt lämpliga för inomhus- eller underjordiska installationer där extra lyfthöjd innebär en större kostnad.

Membranen ersätts enkelt tack vare QuickSwap™-tekniken. Med alla membranen i en modul monterade i paket kan ett helt paket bytas ut på en gång istället för att behöva byta ut varje membranelement individuellt.

För att byta ett paket är det bara att sänka tanknivån, ta ut det gamla paketet och sätt in ett nytt. Det finns ingen anledning att ta ut hela modulen ur tanken eller ägna tid åt att försäkra sig om att varje membranelement sitter rätt efter att membranen har bytts.

Optimerad för hög kapacitet

De nya membranmodulerna för MBR från Alfa Laval behöver bara två fria sidor under drift och kan därför installeras sida vid sida i rader, vilket ökar den installerade membrantätheten dramatiskt.

Utbudet av olika storlekar på moduler, i kombination med det låga vattendjupet som krävs för att gravitationskraften ska verka, gör det möjligt att optimera användningen av befintliga tankar och maximera den installerade membranytan. Med Alfa Lavals lösning får du störst membranyta per tankvolym.

Den höga motståndskraften mot nedsmutsning och avsaknad av påväxt i ett Alfa Laval MBR-membran gör det möjligt att använda bioreaktorn med upp till 50 % högre koncentrationer av suspenderade fasta ämnen än med andra tillverkares filter.

Kombinera dessa faktorer och du får maximal kapacitet per tankvolym med Alfa Laval MBR-membran.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membran – utformade för avloppsvattentillämpningar

Membranen är en viktig del av ett MBR-avloppsreningsverk. Vi utvecklar och tillverkar alla membran som används i våra MBR-moduler själva för att säkerställa högsta kvalitet och bästa hållbarhet. Membranen är gjorda av klorresistent PVDF och har optimerats specifikt för användning i avloppsvattentillämpningar.

Membranen utgör en absolut barriär mot bakterier, mikroplaster och flera andra föroreningar och det behandlade vattnet garanteras uppfylla kraven på vattenåtervinning eller miljöansvarigt utsläpp.

Fullautomatiserad för låga personalkrav

Alfa Laval MBR-membran är lätta att använda och kan automatiseras helt. Alla viktiga aspekter, såsom luftsköljning, cykel-längder och CIP kan initieras, kontrolleras och övervakas på distans. Det enda manuella arbetet är att se till att tankarna med rengöringskemikalier är fyllda.

Personalkraven är sålunda mycket låga, normalt runt 1/4 heltidsoperatör per anläggning.

Download