MBR references

There are over 150 Alfa Laval MBR systems installed across the world, handling all types of municipal and industrial wastewater.

Schwander Polska väljer Alfa Laval MBR för låga livscykelkostnader

Företaget Schwander Polska konstruerar, bygger och driver avloppsvattenanläggningar baserade på MBR-teknik. För att säkerställa lång och problemfri drifttid till minimal driftkostnad har företaget beslutat att använda Alfa Laval MBR-membran i alla sina projekt. 

Alfa Laval MBR maximerar flexibiliteten och avloppskvaliteten hos KMC

Potatisstärkelseproducenten KMC bearbetar avloppsvatten med 10 000 mg COD/l i dess avloppsreningsverk. Tack vare Alfa Lavals MBR-membran har företaget flexibilitet att använda de mest lämpliga bakterierna i sina bioreaktorer och kan på så sätt möta kommunens krav på avloppskvalitet. 

Central Clear Creek använder Alfa Lavals MBR-membran

Clear Creek i Denver, Colorado, väljer Alfa Lavals MBR-membran, framför konventionellt aktiverat slam (CAS), för avloppsvatten med hög kvalitet, pålitlighet och kostnadsbesparingar tack vare låga underhållskrav, användarvänlighet med mer.

Let's Meet

We understand that each wastewater treatment plant is unique. Before making any suggestions we always listen carefully to your requirements, goals and ambitions. 

set up a first meeting here. 

Download