MBR maintenance 1200x400

Minimal MBR maintenance

Alfa Laval’s MBR membrane modules have the lowest maintenance requirements on the market, both in terms of cleaning and equipment service.

Alfa Laval MBR natural efficiency

Rengöring

Det extremt låga transmembrantrycket och avsaknaden av påväxt innebär att rengöringsbehovet är mycket litet. Under normal drift är det tillräckligt med 2 minuters avspänningsperiod var 10:e minut för att luftsköljningen ska avlägsna nedsmutsningen på ytan.

Det finns inget behov av frekvent återspolning med eller utan kemikalier, endast en till två timmars CIP-rengöring varannan eller var tredje månad. Tidsbesparingarna jämfört med andra MBR-system är mycket stora.

Fördelarna med de långa CIP-rengöringscyklerna är att de minimerar slitage på membran och kemisk användning. 

Utrustningstjänst

Våra MBR-system kännetecknas av enkla och glesa serviceintervall. Allt underhåll utförs med membranmodulerna i tanken. Det finns inget behov av att ta bort modulerna från tanken under dess livstid.

Eftersom Alfa Laval MBR-membran arbetar med gravitation och luftpump finns inga vatten eller slampumpar som behöver servas. Det är bara ventilerna, CIP-pumpen och utblåsningsanordningar som behöver enstaka service.

Om du behöver byta membranen i en modul i slutet av dess livstid kommer du märka att vårt nya QuickSwap-design underlättar arbetet mycket. Alla membran i en modul monteras i en kassett och du behöver bara sänka tanknivån och byta hela membrankassetten på en gång.

Läs mer om QuickSwap här. 

Den modulära konstruktionen innebär att du bara behöver 1,3 m fritt över tankens kant för att lyfta modulerna på plats under installationen. Detta är värdefullt om din MBR är inomhus och utrymmet är begränsat.

 

extending performance service man cogwheels 373x427

Performance Agreements

With an Alfa Laval Performance Agreement, you have guaranteed performance and the full support of our team of MBR experts. Learn more about our Performance Agreements on our Partnership page. 

Extending performance

A year in the life of an Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]

Download