contact us button banner

Membrane bioreactors ─ the holistic solution for wastewater treatment and reuse

Membrane bioreactor technology is a future-proof solution for treatment of both municipal and industrial wastewater. It allows you to maximize resource recovery, minimize costs and implement a circular-economy perspective in your operations. Alfa Laval’s membrane modules for bioreactors bring together the advantages of hollow fibre and flat sheet technologies. Combining our unique LowResist™, S Aerator™ and QuickSwap™ technologies, our systems offer a range of benefits for MBR processes.

treated water

Utmärkt vattenkvalitet

En av de största fördelarna med en membranbioreaktor är den utmärkta vattenkvaliteten hos avloppsvattnet. När kraven på regelverk blir strängare och strängare kan du känna dig lugn med att du har en framtidssäker lösning när du investerar i MBR-membranmoduler från Alfa Laval.

Membranet är en absolut fysisk barriär som tar bort alla bakterier och ett antal andra patogener, liksom alla mikroplaster, vilket gör den lämplig för ett antal fördelaktiga återanvändningsområden, exempelvis bevattning.

Ett MBR-system är också en bra lösning för att avlägsna sammansättningar som är av växande oro, såsom mikroföroreningar och läkemedel i avloppsvatten från kommun och sjukhus.

Alfa Laval MBR-membran är ackrediterade enligt CCR 22 och har visat sig vara helt effektiv för att avlägsna mikroplastiska föroreningar i nya studier i ett avloppsreningsverk i Danmark. Därför kan du vara säker på att kunna möta dina framtida operativa behov så väl som behoven för din lokal miljö.

Låga energikostnader

Energi är den huvudsakliga kostnaden för att driva en MBR-anläggning, vilket gör energieffektiviteten till den allra viktigaste frågan. Alfa Lavals MBR-membran erbjuder marknadsledande prestanda till lägsta möjliga energikostnad.

Den unika LowResist™-designen hos våra MBR-membran gör det möjligt att använda dem med enbart gravitation som drivkraft, vilket eliminerar kostnader för pumpkraft.

Alfa Lavals nya S Aerator™ gör att du kan optimera luftsköljningen och i därigenom även energiförbrukningen för luftfläkten utan att riskera fler blockeringar i luftaren eller ökad membrannedsmutsning.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical

Minimal rengöring

Det extremt låga transmembrantrycket (TMP) som ligger till grund för LowResist membranmodultekniken minimerar påväxt och i sin tur rengöringsbehov. Det låga transmembrantrycket eliminerar påväxt vilket innebär att den enda rengöringen som någonsin behöver göras med ett Alfa Laval MBR-filter är en avspänning/luftsköljning var 10:e minut och CIP 4–6 gånger per år. 

 Med andra ord:

  • Ingen återspolning är nödvändig
  • Låga krav på kemisk urspolning och ingen blötläggning i de flesta fall
  • Inget behov av att ta bort filtermodulen från tanken under dess livstid
  • Minimal CIP
  • Minimal användning av kemikalier
  • Stora tidsbesparingar
  • Mindre slitage på membran och pumpar

Enkel och pålitlig drift

Varje detalj i Alfa Lavals MBR-membransystem har designats och tillverkats speciellt för användning i avloppsvattentillämpningar. Det finns inga rörliga delar eller ventiler i slammet och pumpanvändningen har minimerats. Ingenting har lämnats åt slumpen för att säkerställa maximal tillförlitlighet och lägsta möjliga underhållskrav.

Det finns inget underhåll som någonsin kräver att du tar bort filtermodulen från bioreaktortanken eller tömmer den. Om du behöver byta ut ett membran gör vårt unika QuickSwap-system det möjligt att göra detta på rekordtid i membranbehållaren. Läs mer om QuickSwap här. 

Det krävs ingen avancerad utbildning för din personal om du moderniserar ett befintlig avloppsreningsverk till MBR-teknik. All teknik i vårt system kommer att vara bekant för din personal.

MBR benefits 590x450 03

CAPEX – Låg investeringskostnad

Alfa Laval MBR-membran erbjuder maximal kapacitet i alla typer av lediga utrymmen. Oavsett om du bygger en ny anläggning eller uppgraderar en befintlig så kommer du märka att våra lösningar minskar kapitalkostnaderna (CAPEX).

Nya anläggningar

Du kan spara mycket i dina anläggningsprojekt genom att välja Alfa Laval för dina nya anläggningar. Tankens storlek kan vara mindre än för andra MBR-system tack vare den höga membrantätheten och förmågan att arbeta med en högre koncentration av suspenderade fasta ämnen. Ett Alfa Laval-system kan fungera med upp till 50 % högre koncentration av fasta ämnen än ihåliga fiberlösningar, vilket gör det möjligt att använda en mindre tank.

Och med ett Alfa Laval-system behöver du inte installera pumpar för slamcirkulation. Vi gör det med luftpump, vilket innebär att luftsköljningen cirkulerar slammet. Du kommer också att spara på pumpar och rörsystem tack vare den enkla utformningen av Alfa Lavals MBR-membran. Eftersom systemet kan arbeta med gravitation som drivkraft är CIP-pumpen den enda pump du behöver.

Befintliga anläggningar

Den stora flexibiliteten hos vårt MBR-filtreringssystem gör det möjligt att i befintliga anläggningar skräddarsy systemet till en befintlig infrastruktur. Du kan välja om du vill låta enbart gravitationen sköta systemet eller använda energisnåla permeatpumpar. Med vårt utbud av membranmoduler i olika storlekar kan vi installera maximal membrankapacitet i dina befintliga tankar.

MBR benefits 590x760 04

Let's Meet

We understand that each wastewater treatment plant is unique. Before making any suggestions we always listen carefully to your requirements, goals and ambitions. 

set up a first meeting here. 

Download