VO

Den här serien av små och medelstora separatorer är avsedd för skonsam och kostnadseffektiv raffinering av vegetabiliska oljor, till exempel: raps, palm, oliv, solrosfrö, sojabönor, linfrö, bomull, jordnöt och andra. De här separatorerna är en nyckelkomponent för processer med kontinuerlig avkokning, tvättning och neutralisering av vegetabiliska oljor. Genom att använda VO-centrifuger vid produktion av ätliga oljor kan man maximera utbytet och uppnå högre kvalitet och bättre smakegenskaper hos slutprodukten.

VO植物油分离高速离心机

Exceptionell separering för raffinering av vegetabilisk olja

  • Robust och väl beprövat designkoncept
  • Enkla att använda och underhålla
  • Hög tillförlitlighet och drifttid
  • Fullständig och enkel automatisering
  • Slitstark design
Serien av VO-separatorer har utformats för att öka oljeutbytet och producera raffinerad olja av högre kvalitet. Centrifugerna har förbättrats med en särskild funktion – manuellt Centrizoom-skalskiveutlopp – och är idealiska för avkokning, neutralisering och tvätt. De säkerställer optimal blandning och separering och gör det möjligt att öka effektiviteten och minska produktionskostnaderna för anläggningen. Att använda VO-separator för raffinering av vegetabilisk olja är ett effektivt sätt att rena oljeprodukter. Den kraftfulla och robusta centrifugdesignen säkerställer exceptionellt lång drifttid och hög tillförlitlighet.

VO-separatorerna är baserade på ett enkelt, robust och väl beprövat öppet designkoncept och är enkla att underhålla. Konstruktionen minskar tryckfallet i separatorn och resulterar i ett lågt behov av matningstryck till maskinen.

Kulorna i VO-separatorerna är särskilt utformade för separering av feta oljor. Geometrin medger minimalt tryckfall och höga flödeshastigheter, och utloppen är utrustade med stationära skalningsanordningar för avlägsnande av de olika faserna. Skalningsenheten i den lätta fasen är en fast skalskiva, medan skalningsenheten i den tunga fasen är justerbar.

Diametern för skalningsenheten i den tunga fasen är lätt att justera genom att längden på skalrören ändras. Detta gör det möjligt att justera positionen för separeringsgränssnittet i diskstapeln, vilket banar väg för optimal separering.

Med tanke på arbetsmiljön är VO-separatorserien konstruerad för att köras med låga ljudnivåer. Detta uppnås med hjälp av en gummidämpad lagerenhet och en yttre kuldesign som är konstruerad för att avge lågt vindbrus.

”Alfa Laval VO 10 levererar exceptionell prestanda”

Det är så vår kund, Shalimar Nutrients, ett sojabönsoljeraffinaderi i Indien, beskriver sin erfarenhet av att använda VO 10-centrifugen för vegetabilisk olja i sin produktion.

Edible oil Soy beans 640x360

Så fungerar det

Centrifugalkraften framkallar en separeringsprocess i skivstapeln, som leder till att de tyngre partiklarna tvingas mot utkanten av kulan och automatiskt släpps ut genom portar, medan den lätta fasen flödar mot mitten av kulan.

Den tunga fasen pumpas ut ur separatorn genom tungfasutloppet högst upp. På samma sätt pumpas den lättare oljan ut för vidare bearbetning genom ett separat lättfasutlopp, som också är placerat överst på separatorn.