featured brands emotion hero

Alfa Laval eMotion

Minska friktionen i kulan på en skivstapelseparator för mer energieffektiv separering. Det är den enkla men väldigt smarta idén bakom Alfa Laval eMotion™, en innovativ separator. Genom att lägga till en vakuumpump för att minska lufttrycket i utrymmet mellan separatorkulan och ramen har vi minskat energiförbrukningen och bullernivåerna och samtidigt förbättrat hygienen.

Funktioner

 • Lågfriktions- och nästan vakuumförhållanden mellan separatorhöljets insida och kulans utsida

Fördelar

 • Praktiskt taget ingen friktion mellan separatorramen och kulan
 • Drastiskt minskad motorbelastning och minskad värmegenerering
 • Minimerat kylbehov eftersom separatorns utsida är kallare
 • Förbättrad intern aerodynamik med reducerade sekundära flödesvirvlar
 • Mindre belastning på materialen
 • Mindre nedsmutsning
 • Förenklar intermittenta tömningar av fasta ämnen
 • Lägre ljudnivåer

Fördelar

 • Energibesparingar på upp till 70 % jämfört med traditionella centrifuger
 • Lägre vattenförbrukning
 • Minimal temperaturhöjning
 • Mindre underhåll
 • Bättre rengöringsförmåga, bättre hygien
 • Bättre koldioxidretention
 • Förbättrad arbetsmiljö
.
featured brands emotion where to use it

Här kan den användas

Finns för närvarande för bryggeritillämpningar.

.

Så här fungerar eMotion

En modul med en vakuumpump ansluten till separatorn tar bort luft utanför separeringskulan, vilket minskar friktionen mellan kulan och höljet. Med minskad friktion roterar separatorkulan med mindre motstånd, vilket sänker energiförbrukningen, kulans temperatur och ljudnivåerna.

featured brands emotion how it works

eMotion: ett expertutlåtande

Vill du lära dig mer om den skillnad som eMotion kan göra i din bearbetning? Titta på den här videon för att få en detaljerad förklaring från en av Alfa Lavals separeringsexperter om hur denna unika teknik minskar friktionen i kulan på en skivstapelseparator. Han förklarar hur detta drastiskt sänker energiförbrukningen och ger ett antal andra viktiga fördelar.

Dra nytta av Alfa Lavals funktioner

Alfa Lavals samtliga separatorer har utvecklats baserat på över 130 års erfarenhet av teknik för skivstapelseparering och våra djupgående kunskaper om kundernas processer. Ta reda på hur all denna expertis har utmynnat i unika funktioner för ökad separeringsprestanda.

separator innovator featured brands640x360