featured brands centrizoom hero

Alfa Laval Centrizoom™

Optimera separeringseffektiviteten genom att justera skalrören så att de passar till sammansättningen av råmaterialet med Alfa Laval Centrizoom™. Med den innovativa Centrizoom-skalrörsenheten kan en operatör enkelt styra positionen för skalrören under processen för att uppnå optimal separeringseffektivitet. Denna teknik används främst i Alfa Laval-separatorer för bearbetning av protein och vegetabilisk olja.

featured_brands_centrizoom_icon.png

Funktioner

  • Justerbar skalningsenhet som passar till råmaterialet
  • Automatiska justeringar under tömningscykeln

Fördelar

  • Optimal hantering av medier med hög viskositet
  • Effektiv tömning för minsta möjliga produktförlust

Fördelar

  • Optimal separeringseffektivitet
  • Högre produktkvalitet och avkastning
  • Lägre energiförbrukning och produktionskostnad
.
featured brands centrizoom where to use it

Här kan den användas

På raffinaderier för vegetabilisk olja.

.

Så här fungerar Centrizoom

Genom att justera positionen för Centrizoom före tömning trycker vätskegränssnittet i kulan den tunga fasen närmare kulans centrum, vilket minskar oljeförlusterna vid utsläppet. Under processen kan skalrören justeras med hjälp av kontrollpanelen för att matcha råmaterialet.

how it works how disc stack works

Dra nytta av Alfa Lavals funktioner

Alfa Lavals samtliga separatorer har utvecklats baserat på över 130 års erfarenhet av teknik för skivstapelseparering och våra djupgående kunskaper om kundernas processer. Ta reda på hur all denna expertis har utmynnat i unika funktioner för ökad separeringsprestanda.

separator innovator featured brands640x360