CH

Separeringssystemen i CH-serien är konstruerade med mångsidighet i åtanke. De kan hjälpa dig att möta separeringsutmaningar i olika processindustrier, även de med korrosiva, erosiva och farliga miljöer. Vår samarbetsmetod och våra smarta förkonstruerade system bidrar till att minska kostnader, tid och ansträngningar. Alfa Laval tillverkar varje separator med enastående kvalitet och precision, baserat på över 100 års erfarenhet och innovation.

CH系列碟片式分离器分离系统

Löser separeringsutmaningar i mikronområdet som gör ditt företag framgångsrikt

 • Lös dyra eller besvärliga filtreringsproblem utan att lägga till eller generera ytterligare avfall
 • Minska avfallet/utsläppen och öka avkastningen
 • Kortare svarstider och mindre processlager
 • Enastående separering av de finaste partiklarna och dropparna
Kunderna uppskattar robustheten i våra system och den smarta tekniken bakom dem och även att vi ger personlig vägledning för att de ska få ut mesta möjliga av investeringen. Du får inte bara kostnadsfria och öppna onlineverktyg nära till hands. Du kan också ringa våra globala eller lokala experter för att få hjälp.
.

Vill du själv utforska din separeringsutmaning ytterligare?

Prova på egen hand med vårt lättanvända Explore-verktyg eller kontakta oss för vägledning.

explore 640x360

Nyfiken på att lära dig mer?

Om du letar efter överlägsen separeringsprestanda, kontakta Alfa Laval i dag för att lära dig mer om våra robusta och kostnadseffektiva lösningar.

Chemical plant 640x360
.

CH-serien

Systemdesignen är bäst i klassen och tillräckligt flexibel för att uppfylla nästan alla krav, både tekniska och kommersiella. Serien är anpassad för såväl säkra som riskfyllda områden. När mängden fasta ämnen i matningen är låg rekommenderar vi normalt en centrifuglösning med intermittent tömning (PX-typ). Tekniken för automatisk tömning av fasta partiklar bidrar till att minimera produktförlusterna.

CH 20

Separeringssystem med färdiga modullösningar för industriella tillämpningar och pilotanläggningar med liten genomströmning. CH 20 separerar vätskor och små fasta ämnen i strömmar med små mängder fasta ämnen.

Product image CH 20 Left.png

 • Från 100 l/h till 4 m3/h beroende på tillämpning.

Läs mer

 

CH 300

Modulariserat separeringssystem för industriella tillämpningar med medelhög genomströmning. CH 300 separerar vätskor och små fasta ämnen i strömmar med små mängder fasta ämnen.

 

CH300_left (1).png

 • Från 1 m3/h till 30 m3/h beroende på tillämpning.

Läs mer

CH 600

Modulariserat separeringssystem för industriella tillämpningar med medelhög genomströmning. CH 600 separerar vätskor och små fasta ämnen i strömmar med små mängder fasta ämnen.

Product image CH 600 Right.png

 • Från 1 m3/h till 60 m3/h beroende på tillämpning.

Läs mer

CH 700

Modulariserat separeringssystem för industriella tillämpningar med medelhög genomströmning. CH 700 separerar vätskor och små fasta ämnen i strömmar med små mängder fasta ämnen.

Product image CH 700 Left.png

 • Från 1–70 m3/h till beroende på tillämpning

 • Ingen skjuvacceleration av matningen garanterar produktintegritet och exceptionell avkastning

Läs mer

CH 900

Modulariserat separeringssystem för industriella tillämpningar med medelhög genomströmning. CH 900 separerar vätskor och små fasta ämnen i strömmar med små mängder fasta ämnen.

Product image CH 700 Right.png

 • Från 1 m3/h till 90 m3/h beroende på tillämpning.

 • Ingen skjuvacceleration av matningen garanterar produktintegritet och exceptionell avkastning

 • Helt sluten drift

Läs mer 

.

Öka separeringseffektiviteten och minska energiförbrukningen med helt sluten drift

Centrifugalseparatorn Alfa Laval CH 900 tar separeringen till en ny nivå tack vare den innovativa designen av flödesvägen. Principen med centrum till centrum säkerställer försiktig acceleration in i miljön med hög G-kraftseparering inuti plåtsatsen. Den här designen av flödesvägen gör att Alfa Laval CH 900 använder upp till 40 % mindre effekt än konventionella centrifugalseparatorer.

Bottenmatning i mitten skapar en vätskefylld miljö med låg skjuvning. Den skonsamma accelerationen av matningen håller matningsdropparna eller partiklarna intakta. Detta resulterar i överlägsna separeringsprestanda, särskilt vid hantering av emulsioner eller skjuvkänsliga partiklar.

De skonsamma flödesförhållandena och de korta sedimenteringsavstånden bidrar till att säkerställa en låg uppehållsvolym och hålla fotavtrycket till ett minimum. Flödesdesignen från centrum till centrum ger en helt sluten, gastät hantering av processvätskan.

 

.

CHX-serien

Systemdesignen är bäst i klassen och tillräckligt flexibel för att uppfylla nästan alla krav, både tekniska och kommersiella. Serien är anpassad för såväl säkra som riskfyllda områden. För processer som innehåller stora mängder fasta ämnen rekommenderar vi en munstyckscentrifug (X-typ) som möjliggör kontinuerlig tömning. Det finns flera typer av munstycksseparatorer för att passa olika tillämpningar. Separatorer av munstyckstyp ger dig flexibiliteten att hantera stora volymer fast material i inmatningen, fluktuerande mängder fast material och höga flödeshastigheter. Munstyckena kan bytas från utsidan.

CHCX 500

Modulariserat separeringssystem för industriell produktion med stora mängder fasta ämnen

 • 5–50 m3/h beroende på tillämpning

CHCX 2500

Modulariserat separeringssystem för industriell produktion med stora mängder fasta ämnen

 • 10–50 m3/h beroende på tillämpning

MISX 2000

Modulariserat separeringssystem för industriell produktion med stora mängder fasta ämnen

 • 10–200 m3/h beroende på tillämpning

 • Ökad erosions- och korrosionsbeständighet för extra tuffa tillämpningar

.

CHB-serien

Systemdesignen är bäst i klassen och tillräckligt flexibel för att uppfylla nästan alla krav, både tekniska och kommersiella. Serien är anpassad för såväl säkra som riskfyllda områden. CHB är en icke-tömmande centrifuglösning med solid trumma (B-typ) för vätska-vätska-separering när det bara finns små spår av fasta ämnen i matningen. Alla fasta partiklar som kommer in i trumman förblir i trumman tills enheten tas ur drift och de fasta partiklarna tas bort manuellt.

CHB 150

Modulariserat separeringssystem för industriella tillämpningar med små mängder fasta partiklar.

 • 5–15 m3/h beroende på tillämpning


Beprövad teknik för biobaserade processer 

Användningen av biobaserade processer inom branscherna för kemikalier, massa och papper samt förnybarhet/återvinning ökar. Separatorer är sedan länge en viktig teknik för till exempel industriell jäsning och algprocesser inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vår separeringsutrustning och våra kunskaper är ovärderliga för dessa nya processindustrier.

Alfa Laval centrum-till-centrum-design

Lär dig mer om hur centrum-till-centrum-funktionen arbetar internt för att åstadkomma en hermetisk design och en sluten process. Se hur du kan få skonsam produkthantering och maximal produktkvalitet

Kundcase: Lyssna till en fabrikschef hos BASF

Effektiv separering av biomassa med Alfa Lavals hermetiska teknologi.


 

Tillverkar världsledande separatorer

Alfa Laval levererar premiumprodukter för tillämpningar inom energi, livsmedel, vatten, bioteknik och läkemedel över hela världen baserat på över ett sekels erfarenheter. Här är ett exempel från vår fabrik i Eskilstuna.

.

Separator Innovator

Vill du veta mer om våra innovationer inom separeringsteknik? Klicka på länken nedan. Alfa Laval uppfann den första centrifugalseparatorn och varit ledande inom utvecklingen av centrifugalteknik i mer än ett sekel. Vi delar gärna med oss av den expertis vi har fått på vägen. Besök vår kunskapsbas Separator Innovator om du vill lära dig mer om framstegen inom separering och de åtgärder som Alfa Laval vidtar för att kontinuerligt revolutionera tekniken.

Separator Innovator 640x360

Kontakta oss

Om du letar efter överlägsen separeringsprestanda, kontakta Alfa Laval i dag för att lära dig mer om våra robusta och kostnadseffektiva lösningar.

Contact us 640x360
.