Alfa Laval Protein Decanter NX ventilation 1920x480

Vegetabiliska oljor

Alfa Laval PONX-dekantercentrifuger är välkända inom industrin för ätbara vegetabiliska fröoljor och finns i oljeanläggningar och raffinaderier över hela världen. PONX tvåfasdekanter drar nytta av många års tradition och erfarenhet. Vi har fortsatt att förbättra våra horisontella centrifuger och dekanterprodukter, vilket gör det möjligt för våra kunder att förbättra sina återvinnings- och klarningsprocesser för värdefulla pressade råfröoljor på bästa möjliga sätt. Produktsortimentet kompletteras av CONX-familjen, en trefasdekanterserie, som används för att rena använda matoljor före vidare bearbetning nedströms eller för att återvinna värdefulla fett-/oljefraktioner från steriliserat köksavfall, t.ex. för att producera biodiesel.

Protein卧螺离心机 Protein decanter centrifuge
.

Öka avkastningen och minska energi- och driftskostnaderna:

 

 • Utmärkt klarning (2-fas) och rening (3-fas)
 • Hög återvinningsgrad
 • Hög kaktorrhet (DM) och låg oljenivå (FiDM)
 • Mycket anpassningsbar för dina specifika tillämpningskrav
 • Kompakt, tillförlitlig och robust utformning med slitageskydd
 • Finns för flödestemperaturer på upp till 130 oC

De högpresterande dekantercentrifugerna PONX och CONX ger hög återvinningsgrad med låg energiförbrukning jämfört med andra lösningar. Med en helt sluten drift undviker du föroreningar och spill. Driften är automatiserad, vilket minimerar det manuella arbetet. Dessutom kräver driften inga förbrukningsvaror, vilket sänker driftskostnaderna ytterligare.

.
Seed oil processing 640x360

PONX-dekantrar

För klarning av pressad fröolja 

 • Livsmedelsklass/teknisk klass 
 • Produkter upp till 130 °C  
 • Slitageskydd i tungstenkarbid som är lätt att byta ut   
 • Tvåfasseparation  
 • Tätningar och packningar som har kontakt med produkten är som standard av Viton/FKM och finns även med FDA-certifiering. 

CONX-dekantrar

För livsmedelsavfall från kök och fettfällor  

 • Använd matolja 
 • Produkter upp till 100 °C  
 • Slitageskydd i tungstenkarbid som är lätt att byta ut  
 • Trefasseparation
 • Tätningar och packningar som har kontakt med produkten är som standard av Viton/FKM. 
Bio oil production 640x360

.

Drift av dekantercentrifug

 

Separationen sker i en horisontell, cylindrisk solid skål utrustad med en skruvtransportör. Matningen leds in i skålen genom ett stationärt inlopp/matarrör [2] och accelereras av en inloppsfördelare – matningszonen [29]. Centrifugalkraften leder till sedimentering av de suspenderade fasta ämnena inuti skålen [7]. Transportören [8] roterar i samma riktning som skålen, men med en annan hastighet, som kallas differentialhastigheten. Den här skillnaden gör att de fasta ämnena förflyttas till den koniska änden, där de fasta ämnena lyfts ut från vätskenivån (damm) till en torrzon (strand), där kapillärvätskan kan dräneras centrifugalt innan den släpps ut genom utloppet för fasta ämnen [26] in i höljet. Separationen sker över hela den cylindriska delen av skålen och de klarnade vätskorna lämnar skålen genom att flyta över en justerbar damm (dammplatta) till höljet.

Konstruktion

Alfa Lavals proteindekantercentrifuger har utformats med särskilt fokus på prestanda, tillförlitlighet, effektivitet, enkel åtkomst och låg ljudnivå. Det roterande aggregatet [7, 8, 9] är monterat på en kompakt svetsad balkram med huvudlager [4] i båda ändar. Höljet [6] har gångjärn för enkel åtkomst. Motorerna [1, 10] är monterade internt på själva dekantern för att den ska kräva så litet utrymme som möjligt. Skålen [7] drivs i den koniska änden av en elektrisk motor [1] med kilremsöverföring.

Varje enhet kan också justeras på plats.

Alla produktberörda delar (skålen, transportören, produktinlopp och -utlopp) är uteslutande tillverkade av högkvalitativt, korrosionsskyddat och syrafast duplex/rostfritt stål.

Den tekniska konfigurationen av PONX och CONX skiljer sig beroende på specifika tillämpningskrav.

Sortiment

NX-dekantercentrifuger finns med olika skåldiametrar från 280 mm upp till 720 mm. Utöver skålens diameter kan även längden på den cylindriska delen samt vinkeln på den koniska delen anpassas efter individuella krav.

Driftsystem

Skålen [7] drivs av en elektrisk motor och en kilremstransmissionsenhet [3]. Kraften överförs till transportören [8] via en växellåda [9]. Ett effektivt bakdrivsystem är monterat för att ge den differentialhastighet som krävs mellan skålen och transportören. Växellådans solhjulsaxel används för att styra differentialhastigheten.

Det enklaste bakdrivsystemet kallas CT (överföringsaxel) och finns upp till NX 4450-serien i medelstorlek. Differentialhastigheten är fast under drift, och avgörs av huvudhastighet och remskivor. Justering är endast möjlig när enheten inte är igång.

Det mer flexibla bakdrivsystemet använder en elektrisk motor som har en bakdrivningsmotor med intern koppling till växellådan för att sänka solhjulsaxelns hastighet (bromsenergi erhålls). Med hjälp av VFD (variabel frekvensdrift) går det att justera variabeln för differentialhastighet under drift.

Det avancerade bakdrivsystemet för variabel differentialhastighet kallas direktdrift (DD). Med DD-växeln styrs differentialhastigheten genom att använda energi (hastighet) på solhjulsaxeln.