PureSOx

Alfa Laval PureSOx är en ledande marin skrubberlösning som uppfyller SOx-reglerna och är en grund för avskiljning och lagring av koldioxid ombord (OCC). Eftersom den är effektiv vid skrubbning med både öppen och sluten slinga kan den levereras som ett hybridskrubbersystem med både öppen och sluten slinga. Sedan 2009 har PureSOx installerats på hundratals fartyg. Ägarna får både tillförlitlig SOx-efterlevnad och bränsleekonomi och den ro som garanteras av Alfa Lavals marina skrubbrar.

PureSOx脱硫装置-PureSOx desulfurization system

Följ inte bara SOx-reglerna – ligg steget före

  • Avlägsnar av mer än 98 % av SOx i avgaserna genom avgasrening, samt partiklar (PM) – en förutsättning för kolavskiljning
  • Nästan 15 år till sjöss – hundratals marina skrubbrar med bevisad överensstämmelse för SOx
  • Konfigurationer med öppen eller sluten slinga samt hybridlösningar
  • Ledande vattenrening som stödjer drift med skrubber med sluten slinga
  • Enkel global tillgång till bland annat reservdelar, utbildning och service för skrubbrar

Alfa Laval PureSOx har länge varit ledande när det gäller att följa marina regler för SOx. Nu ger systemet även en grund för en framtida utfasning av fossila bränslen. PureSOx-system är redo för avskiljning och lagring av koldioxid ombord (OCC), där skrubberteknologi för kylning och förbättrad rening av avgaserna är en förutsättning.

Förutom lägre bränslekostnader drar ägare till PureSOx-system även nytta av Alfa Lavals långa erfarenhet, höga produktionskvalitet och djupa kunskap om skrubbertekniken. Det sista, vilket omfattar vår expertis inom skrubbervattenrening, är grunden för ett omfattande utbud av marina skrubberlösningar.

Varför använda en skrubber för att uppfylla SOx-kraven?

Bränslepriser är oförutsägbara, men bränsle med hög svavelhalt är genomgående billigare än alternativen med lägre svavelhalt. Med en PureSOx-skrubber kan du utnyttja prisskillnaden samtidigt som du minskar SOx-utsläppen till motsvarande lågsvavligt bränsle. Du får en hållbar bränsleekonomi – och en snabb avkastning på din investering i en SOx-skrubber.

.

Installera ett Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

Det krävs både erfarenhet och expertis för att få ett SOx-skrubbersystem ombord, särskilt om det eftermonteras. Efter att ha levererat PureSOx-system i nästan 15 år har Alfa Laval utvecklat pålitliga projektledningsrutiner och smidiga processer för att installera skrubbrar i tid. Vi tar ansvar och har ett nära samarbete med dig, varvet och eventuella verkstadsföretag för att minimera installationsstopp.

.

Teknik

Skrubber med öppen eller sluten slinga eller hybridlösningar?

En skrubber med öppen slinga, som släpper ut skrubbervattnet direkt, är ett vanligt val tack vare dess lägre CAPEX och OPEX. Däremot kan låg vattenalkalinitet eller lokala förbud mot skrubbning med öppen slinga begränsa användningen. Skrubbrar med sluten slinga återcirkulerar skrubbervattnet och släpper endast ut en liten mängd renat avtappningsvatten, vilket möjliggör en större efterlevnad. Men det smartaste valet är ofta en hybridskrubber, som ger framtidssäker ekonomi tack vare både öppna och slutna slingor. Alla tre konfigurationerna är möjliga med PureSOx.

.

Varför välja Alfa Laval för avgasrening?

.

Prata med oss om PureSOx och SOx-efterlevnad

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.