PureBallast 3.1

Alfa Lavals PureBallast 3.1 är typgodkänd av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och USA:s kustbevakning (USCG) och är vägledande inom hantering av barlastvatten. Det är energieffektivt och erbjuder överlägsna prestanda i alla vatten: sötvatten, bräckt vatten och saltvatten. Det är även det optimala systemet för grumligt vatten eftersom det kan användas med fullt flöde även där UV-transmittansen är så låg som 42 procent.

PB_System_640x360.png

Fullt förtroende inom hantering av barlastvatten

PureBallast 3.1 erbjuder ledande egenskaper inom hantering av barlastvatten, vilket ger fartygen större rörelsefrihet. I kombination med Alfa Lavals globala utbud och styrka inom service kan du känna dig helt lugn. Alfa Laval har ett komplett urval av PureBallast 3.1-lösningar som är typgodkända av IMO och USCG, inklusive Ex-system och kompakta system för mindre fartyg.

Överlägsna prestanda i alla vatten

 PureBallast Compact 3.1 ger oöverträffade biologiska prestanda i alla typer av vatten: sötvatten, bräckt vatten och saltvatten. Detta gäller även i vatten med temperaturer under noll. Även i grumligt vatten där UV-transmittansen är så låg som 42 procent kan systemet arbeta med fullt flöde. Därför utnyttjar det bara 50 procent av sin fulla effekt i de flesta situationer och går bara upp till full effekt när det verkligen behövs.

Enkel, kemikaliefri drift

PureBallast 3.1 är slutet, fullständigt automatiserat och helt integrerat med barlastvattensystemet. Det kräver inga salter eller kemikalier, inte ens vid användning i sötvatten. Ingen dosering är involverad och det krävs inga tankar eller ventilationssystem för att hantera förbruknings- eller restprodukter.

Platsbesparande inlinekonstruktion

PureBallast 3.1 är ett inlinesystem i vilket de viktiga komponenterna (filtret och reaktorn) är integrerade i barlastvattnets rörsystem. Detta skapar ett mycket flexibelt system med små utrymmeskrav, vilket är särskilt viktigt vid retrofits. Ex-konfigurationer är också enkla eftersom strömförsörjningen kan placeras utanför det farliga området.

Ledande erfarenhet

Alfa Laval är den mest kvalificerade och erfarna leverantören inom hantering av barlastvatten. Efter att ha arbetat med denna tillämpning i mer än ett decennium har vi installerat och byggt om långt fler system än någon annan. I dag har vi ett komplett urval av lösningar för alla behov inom ny- och ombyggnationer, och vår flexibla produktion är redo för en produktionsökning under många år framöver.

Expertstöd över hela världen

PureBallast 3.1 är ett klokt val av teknik som backas upp av servicelösningar som säkrar systemets prestanda. Alfa Lavals globala servicenätverk har ett välutvecklat utbud av lösningar som säkerställer systemets prestanda.

Vårt stöd börjar i ett tidigt skede med tjänster som installationsövervakning, men vi erbjuder även omstart om systemet har varit inaktivt. Under systemets livslängd har du tillgång till tjänster som kalibrering och prestandakontroller som håller systemet idrift. För bekvämlighetens skull har våra experter grupperat dem i fördefinierade inspektions- och servicepaket, vilket gör det lätt att skapa ett Alfa Laval-serviceavtal. 

Läs mer om PureBallast

 Gå till PureBallast 3.1 kampanjsida  

 

PureBallast 3.1 websida

Besök PureBallast 3.1 web

Här hittar du djupgående information om hantering av barlastvatten samt urvalsverktyg och interaktiva presentationer.

Så fungerar det

Förbättrad UV-behandling

Alfa Lavals PureBallast 3.1 är en effektiv lösning för alla aspekter av barlastvattenhanteringen, från biologiska prestanda till miljöpåverkan och energiförbrukning. Den använder sig av en förbättrad form av UV-behandling som fungerar utan tillsats av salt eller kemikalier och som utvecklats i samarbete med Wallenius Water.

Biologisk desinfektion

Biologisk desinfektion, som är den huvudsakliga reningsprocessen, sker inuti en förbättrad UV-reaktor. Reaktorn har ett flödesoptimerat inre som garanterar hög turbulens och koncentration av UV-dosen. UV-lamporna med medelhögt tryck i reaktorn använder specialdesignade lamphylsor av syntetisk kvarts. Dessa unika hylsor stöder överföring av ett bredare våglängdsspektrum och ger mer UV-ljus vid desinficeringen. I kombination med reaktorns inre utförande garanterar detta optimal UV-dosering och låg energiförbrukning.

Filrering

Stödet för reaktorn sker i filtreringsskedet, då man avlägsnar större organismer och partiklar före den biologiska desinficeringen. Detta förbättrar vattenkvaliteten under behandlingen, särskilt vid körning i grumligt kustvatten och färskvatten. I kombination med reaktorn möjliggör den effektiva korgfilterdesignen bearbetning med fullt flöde av sötvatten, bräckt vatten och saltvatten med UV-transmittans så lågt som 42 procent.

Systemkonfigurationen

PureBallast 3.1 är utformat för hög flexibilitet och minimal miljöpåverkan. Dess reningssteg är integrerade i barlastvattnets rörsystem som inlinekomponenter. De återstående komponenterna är stödsystem med flexibla placeringsmöjligheter för en optimal design.

Bearbetningskomponenter

  • Filter
  • Reaktor

Stödkomponeneter

  • Drivskåp för lampor 
  • Cleaning-In-Place (CIP - rengöring på plats)
  • Manöverskåp

Det finns ett brett utbud av extrautrustning till stöd för integration i fartyg, inklusive backspolningspumpar, flödesmätare, provtagningspunkter och ventilpaket.

För mindre fartyg med begränsat utrymme, t.ex. offshorefartyg, kan PureBallast 3.1 levereras som en kompakt modul.

Mer information

Begär offert för PureBallast 3.1

Kontakt ämne