Unique Mixproof 3-Body

Med ventilerna Alfa Laval Unique Mixproof 3-Body kan två olika produkter eller vätskor strömma samtidigt genom samma ventil utan risk för korskontaminering. Ventilen är också utrustad med växlingsfunktion.

Unique Mixproof 3-Body w sensor and ThinkTop V70 640x360

Kostnadseffektiv, säker och spillfri drift

  • Används utan spill
  • Förenklat underhåll
  • Hög hygiennivå
  • Utmärkt säkerhetsnivå
  • Bygger på beprövad plattform
Unique Mixproof 3-Body-ventilen ger optimalt processflöde, enastående hygien, maximal drifttid och låg total ägandekostnad. Den modulära konstruktionen av huset med tre ventiler ger en pålitlig vätskehantering och säkerhet, vilket gör den perfekt att använda som växlingsventil för hygieniska tillämpningar. Detta innebär stora besparingar och effektivitetsvinster.

Kostnadseffektiv blandningsventil

Få exceptionella resultat och spara pengar. Byt ut två eller flera ventiler av andra typer mot en enda Alfa Laval Unique Mixproof 3-Body-ventil. Tack vare de två oberoende pluggarna och den helt balanserade designen är det möjligt för två olika vätskor att passera genom samma ventil utan risk för korskontamination, även vid tryckstöt.

Exceptionell spillfri drift

Dra nytta av en långvarig, spillfri drift. För att säkerställa en säker och hygienisk användning undviker designen med dubbla säten att det uppstår korsförorening, och tätningarna med dubbel fläns ger ett extra skydd.

Lätt att rengöra och underhålla

Underhåll och rengöring går snabbt och enkelt tack vare en toppmatad konstruktion, avsaknaden av justerbara komponenter, det underhållsvänliga styrdonet och den inbyggda läckagedetekteringen på alla tätningar. Unique Mixproof 3-Body-ventilerna är alltid utrustade med säteslyft och sätestryck, och uppfyller alltså strikta hygienkrav.

Lätt att konfigurera och uppgradera

Optimera de hygieniska processerna genom att anpassa Alfa Laval Unique Mixproof 3-Body efter dina behov. Dess modulära konstruktion gör det också enkelt att använda ventilen med dubbla säten när behoven för processen förändras, samtidigt som den ger en effektiv, hygienisk och kontinuerlig produktion.

Du får ut hela nyttan av att använda Unique Mixproof-ventilerna genom att kombinera dem med ventilavkännarna och styrenheterna Alfa Laval ThinkTop och ThinkTop Basic.

Så fungerar det

.

Konstruktion

Alfa Lavals Unique Mixproof-ventilkoncept baseras på en serie baskomponenter, bland annat ventilhus, ventilplugg, styrdon samt tillval och tillbehör för rengöring som stöder många olika användningsområden. Med hjälp av dessa komponenter kan du skapa en Unique Mixproof-ventil som matchar dina exakta processkrav.

För att underlätta underhållet innehåller Alfa Lavals ventil Unique Mixproof 3-Body även hål för läckagedetektering som gör att slitage eller skador på statiska o-ringar kan identifieras i tid. Operatörerna kan när som helst visuellt inspektera ventilen utan att behöva plocka isär den.

Arbetsprincip

Alfa Laval Unique Mixproof 3-Body-ventilen har ett normalt stängt Mixproof-säte och ett normalt öppet enkelsäte. Ventilen fjärrstyrs med tryckluft.

För att separera de två vätskorna har ventilen två oberoende pluggtätningar. Utrymmet mellan de två tätningarna bildar en atmosfärisk läckagekammare. I sällsynta fall av oavsiktligt produktläckage, rinner produkten in i läckagekammaren och släpps ut genom läckageutloppet.

När ventilen är öppen är läckagekammaren stängd. Produkten kan sedan rinna från överdelen av ventilhuset till mittsektionen utan spill.

När ventilen är stängd är läckagekammaren öppen. Produkten kan sedan rinna från nederdelen av ventilhuset till mittsektionen utan spill.

Ventilen kan enkelt rengöras och skyddas mot följderna av tryckslag i enlighet med processens specifika krav och ventilens konfiguration. (Det spills ingen produkt när ventilen används).

SpiralClean systemet

För att säkerställa hygieniska driftsförhållanden för Unique Mixproof-ventilserien erbjuder Alfa Laval sitt SpiralClean-system för rengöring av utsidan på ventilernas övre och nedre balanserare. Alfa Laval SpiralClean använder mindre rengöringsvätska, el och tid; Systemet rekommenderas för användning i processer med högt innehåll av torrsubstanser. Alla externa CIP-enheter till Unique Mixproof-ventilerna har SpiralClean-designen som standard.

En annan stor fördel: SpiralClean gör att Unique Mixproof-ventilen kan förlänga produktens hållbarhet.