PureSOx

Varför ska du välja ett Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem?

Det finns flera skäl att välja en skrubber för att uppfylla kraven för det globala svaveltaket för 2020, eller de ännu strängare SOx-gränserna som redan finns i vissa utsläppskontrollområden (ECA). Det finns många andra goda skäl också att välja PureSOx, den ledande SOx-skrubberlösningen och ett tryggt val.

SOx-lagstiftning – global och ECA

För att bekämpa luftföroreningar upprättar MARPOL bilaga VI ett globalt svaveltak samt strängare regler i utsläppskontrollområden (ECA). Lagstiftningen avser egentligen svavelhalten i bränslet, men det går även att uppfylla kraven genom att avlägsna SOx från avgaserna.

Stramare SOx-gränser

MARPOL bilaga VI reducerar gradvis det tillåtna svavelinnehållet i marina bränslen. Från januari 2020 gäller ett globalt tak på 0,5 % S, medan befintliga ECA-områden redan har en gräns på 0,1 % S.

Syftet är att förhindra att skadliga svaveloxider (SO2 och SO3) och partiklar släpps ut i luften. Därför tillåter IMO bränslen med högre svavelhalt att användas i kombination med en SOx-skrubber, som uppnår samma resultat genom att rena avgaserna.

 

Global Map Eca

Alternativ för SOx-efterlevnad

Dagens HFO har ett svavelinnehåll som ligger långt över de gränser som fastställs i MARPOL bilaga VI. Detta ger dig som fartygsägare tre alternativ, som alla har olika konsekvenser.

Tre sätt till efterlevnad


 • Installera en SOx-skrubber
 • Använda lågsvavlig bränsle
 • Byta till LNG

PureSOx tanker

Installera en SOx-skrubber

Pros
+ Tillåter fortsatt användning av ekonomisk HFO

Cons
- Återbetalningstiden beror på bränsleprisets delta (HFO jämfört med lågsvavligt)


Avkastning på skrubberinvestering

Att investera i ett skrubbersystem som PureSOx ger en kostnadsfördel jämfört med att välja bränsle med låg svavelhalt för att uppfylla MARPOL bilaga VI. Tid till återbetalning och vinst beror på skillnaden i bränslepriset.

Förutsäga bränsleprisskillnaden

Ingen vet med säkerhet vad som kommer att hända med bränslepriserna när det globala svaveltaket träder i kraft 2020. Men följande artiklar och resurser erbjuder indikationer och analys.

IMO 2020: Gör dig redo att fördubbla dina bränslekostnader

Drewry: Dilemmat med att montera en skrubber

Efterfrågan på bränsle med hög svavelhalt ökar när rederier öppnar upp för skrubbertekniken

Aktuella världspriser

Skillnaden med PureSOx gör att du ligger steget före

SOx-skrubbersystem ger en möjlighet till långsiktiga besparingar på bränsle. Inget annat skrubbersystem låter dig utnyttja den möjligheten lika mycket som PureSOx från Alfa Laval.

Fördelar med PureSOx

 • Pålitlig reducering av SOx på mer än 98 %
 • Upp till 80 % minskning av partiklar
 • Nästan ett årtiondes erfarenhet till sjöss
 • Bevisad prestanda – alla system som någonsin installerats fungerar och uppfyller kraven
 • Många återkommande kunder 

Läs om PureSOx-tekniken och de många PureSOx-referenserna

Fördelar med Alfa Laval

 • Över 100 års erfarenhet av marin industri
 • Över 50 års specifik erfarenhet av marina skrubbersystem
 • Exeptionella utvecklingsresurser
 • Stark leveranslogistik och erfaren projektledning
 • Ett globalt nätverk för service och support

 
Läs om att installera PureSOx och Alfa Lavals service och support

choosing_eca.jpg