PureSOx

Alfa Lavals PureSOx-skrubberteknik

PureSOx bygger på ett sekel av maritim erfarenhet och består av Alfa Lavals kärntekniker och över 50 års erfarenhet av marin skrubberteknik. Därför fungerar alla PureSOx-skrubbersystem som någonsin installerats och uppfyller specifikationerna än idag. Vi kan konfigurera ett PureSOx-system så att det inte bara matchar din transportprofil, utan också de fysiska begränsningarna för ditt fartyg.

PureSOx tanker

Expert resources

With experience from over a decade of work with SOx scrubbers and exhaust gas cleaning, Alfa Laval has put together informative resources to help in your decision process.

Exhaust gas cleaning handbook

“Staying ahead in SOx compliance” takes a deep look at emissions compliance legislation and the reasons for choosing a SOx scrubber. In addition, it explores the choices on the market and the key considerations when selecting a scrubber supplier. With illustrations, diagrams and tables, it provides both a clear overview and important insights. To order a printed copy or download the PDF, fill out the form below.

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

Konfiguration av PureSOx-skrubbern

Alfa Lavals PureSOx-skrubbersystem kan konfigureras för tre olika driftsförhållanden – som alla kan hantera flera avgaskällor. De flesta kunderna väljer en hybridskrubber, som balanserar ekonomi med driftsflexibilitet.

  • Hybrid skrubber
  • Skrubber med öppet kretslopp
  • Skrubber med stängt kretslopp

Hybrid scrubber

I ett hybrid skrubberarrangemang är båda lägena öppet kretslopp och stängt kretslopp lättillgängliga. Drift med öppet kretslopp minskar kostnader när detta är möjligt, men byte till drift med stängt kretslopp kan göras när lokala regler för vattenutsläpp kräver det.


hybrid-loop

Förenkla efterlevnaden med PureSOx Connect

PureSOx Connect förenklar spårbarheten tack vare en användarvänlig, grafbaserad rapportering. Användare kan enkelt granska uppgifter på Alfa Laval Touch Control eller via en onlineportal.

Funktionerna i PureSOx Connect går mycket längre än rapportering och omfattar ytterligare molnbaserade analys- och diagnostiktjänster. Se den här videon för att få veta mer.


Utveckling av PureSOx-skrubbern

Alfa Laval ligger i framkant inom marin skrubberteknik och har arbetat med den i över 50 år. PureSOx utvecklas kontinuerligt, både på Alfa Laval Test & Training Center och ombord.

Kärntekniker

Alfa Laval har arbetat med marina skrubbersystem i flera årtionden som en del av framställningen av system med inerta gaser för tankfartyg. Dessutom bygger PureSOx direkt på Alfa Lavals kärntekniker för flödeshantering, värmeöverföring och separering. Kompetens inom centrifugalseparation – den mest pålitliga metoden för vattenrening till sjöss – är särskilt viktig för ett system med sluten slinga eller hybridskrubbersystem, där den behövs för att säkerställa att reningen av cirkulationsvattnet uppfyller kraven.

Alfa Laval Test & Training Center

Mycket av den löpande utvecklingen av Alfa Laval PureSOx sker vid Alfa Laval Test & Training Center, en unik forskningsanläggning i Aalborg i Danmark. Med ett testområde på 1 350 m² är centret ett maskinrum i full storlek på land, med kompletta processlinjer integrerade kring en marin dieselmotor på 2 MW. PureSOx-skrubbern på 1,5 MW som installerats här kan testats till fullo under kontrollerade förhållanden, vilket ökar både hastigheten och kvaliteten på testningen.

Information för varv

Alfa Laval tillhandahåller fullständig dokumentation specifikt för varvets behov. Dokumentationen för varv är uppdelad i:

-  Råd för det specifika fartyget

-  PureSOx designguide för konstruktion, P&ID-diagram och utrustningsritningar

-  Installationsmanual till PureSOx

Kontakta Alfa Laval för att få dokumentation för varv eller annan information.

Information for shipyards