PureSOx

Service och support för Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

När du väljer PureSOx väljer du inte bara det mest utvecklade och väletablerade SOx-skrubbersystemet på marknaden. Du väljer även en leverantör med kompetensen, resurserna och ett heltäckande serviceutbud för att supportera dina behov – både idag och imorgon.

Kontakta oss

Vid förfrågningar om vårt serviceerbjudande:

 E-post: ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com
⌨ Kontaktformulär

För service dygnet runt:

Service dygnet runt: +46 46 36 77 00
 Service dygnet runt: 
marine.service@alfalaval.com

Våra experter hjälper dig i ditt beslut om skrubbersystem

Utnyttja vår ledande kunskap inom skrubberteknik och utsläppskrav. Ladda ned mer information.

puresox alfa laval salesman640x360

Pleiades Shipping Agents S.A. chose a PureSOx Service Agreement

Family-owned Pleiades Shipping Agents S.A. is a medium-size ship owning and management company specialized in tanker trade. For the Alfa Laval PureSOx scrubbers that secure its compliance with emission limits, the company has secured peace of mind with an Alfa Laval Service Agreement. The agreement includes critical spares, sensor exchange, connectivity and more.

Pleiades Ladon vessel at sea 640x360

Att välja en servicestrategi för skrubbersystemet

När du använder en SOx-skrubber för att följa de uppsatta utsläppsgränserna, till exempel de som bestämts av 2020 års globala svaveldirektiv, blir det nyckeln till ditt fartygs efterlevnad och ekonomi. Skrubberns underhåll kommer att ha en betydande inverkan på dessa faktorer, vilket gör det viktigt att välja rätt underhållsstrategi och rätt leverantör av service för att implementera dem. Detta white paper hjälper dig att undersöka för- och nackdelarna med olika tillgängliga strategier, inklusive användningen av datadrivna digitala tjänster.

Choosing a scrubber service strategy

In Alfa Laval, we have a reliable partner

”I Alfa Laval har vi en pålitlig partner”

"Som den mest heltäckande och beprövade SOx-skrubberplattformen på marknaden var PureSOx ett självklart val för oss. Men Alfa Laval är mer än en leverantör av utrustning. I Alfa Laval har vi en pålitlig partner som ser till att våra fartyg alltid uppfyller kraven och att vi får ut mesta möjliga av våra investeringar.”

Juha Ahia
Chef för nybyggnationer och projekt på Finnlines

Globalt servicenätverk

Alfa Laval har ett omfattande globalt servicenätverk för att hjälpa dig att få ut det mesta av ditt PureSOx-skrubbersystem. Våra experter finns tillgängliga dygnet runt, var fartyget än befinner sig.

Utökad prestanda

Alfa Lavals globala servicenätverk håller dig konkurrenskraftig genom att minimera kostnader och maximera avkastningen på din skrubberinvestering. Genom att utnyttja vår kompetens och support kan du lita på att PureSOx-systemet levererar kostnadseffektiva krav under hela ditt fartygs livstid.

I viktiga marina hamnar, via telefon, online eller ombord, hjälper våra serviceexperter dig att uppnå maximal drifttid och högsta möjliga optimering. Deras kunskap är hämtad från ett sekel av erfarenhet inom varv och sjöfart, såväl som bevisad erfarenhet av SOx-reducering. Förutom att säkra delar och utföra underhåll kan de utbilda din besättning, felsöka komplexa problem eller utvärdera din skrubberutrustning och göra expertrekommendationer.

I hamn eller till sjöss är vårt ständiga mål att ge bästa service.

PureSOx-skrubber service

Alfa Laval är en marin serviceleverantör med erfarenheter över ett sekel. All denna expertis är en del av PureSOx, liksom den heltäckande PureSOx-servicen som finns i Alfa Lavals 360° Service-portfölj.

Din samarbetspartner för SOx

PureSOx är det smartaste valet för att efterleva SOx-kraven, uppbackad av det smartaste utbudet av servicealternativ. Alfa Lavals 360° serviceportfölj innehåller ett brett utbud av service som säkerställer prestandan hos ditt PureSOx-skrubbersystem. De inkluderar:

 • Tillståndsövervakning
  Säkerställ problemfri drift och minska risken för oplanerad reparation med hjälp av experternas erfarenhet om det faktiska tillståndet för din PureSOx-utrustning.
 • Utbytesprogram
  Genom regelbundet byte och omkalibrering av viktiga PureSOx-systemsensorer säkerställs att kraven uppfylls.
 • PureSOx Connect
  PureSOx Connect är baserat på Alfa Laval Remote Emission Monitor (ALREM) som hjälper till att förenkla krav och service. 
 • Reservdelar
  Minimera driftstopp med snabb, enkel åtkomst till OEM-reservdelar av hög kvalitet. 
 • Utbildning
  Säkerställ optimal prestanda med en besättning som är utbildad i drift, underhåll och grundläggande felsökning.

PureSOx Performance Agreement

Även om de många servicedelarna i Alfa Lavals 360° serviceportfölj kan användas individuellt får du mest värde genom att kombinera dem i ett skräddarsytt Performance Agreement från Alfa Laval.

Anpassa dina serviceavtal

Alfa Lavals Performance Agreement är skräddarsydda servicelösningar som kombinerar vår service baserat på dina specifika behov. För att maximera din prestanda och minska dina driftskostnader ger avtalet dig trygghet genom att minimera risken för oväntade störningar. De ger dig också full kontroll över din underhållsbudget.

Performace Agreement ger dig:

 • Maximal drifttid
 • Kort återbetalningstid
 • Full kontroll över underhållsbudgeten

Så fungerar det

Våra experter:

 • Går igenom förväntade resultat med dig, baserat på dina mål och behov
 • Definierar en anpassad omfattning av servicen
 • Utför service enligt schema, enligt plan och med kontinuerlig uppföljning
 • Håller årliga gransknings- och förbättringsmöten för att identifiera nya möjligheter och säkerställa kontinuerliga förbättringar