PureSOx

Service och support för Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

När du väljer PureSOx väljer du inte bara det mest utvecklade och väletablerade SOx-skrubbersystemet på marknaden. Du väljer även en leverantör med kompetensen, resurserna och ett heltäckande serviceutbud för att supportera dina behov – både idag och imorgon.

Kontakta oss

Alfa Laval Nordic

Telefon: 08-530 656 00
 E-post: ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com
Service dygnet runt: +46 46 36 77 00

In Alfa Laval, we have a reliable partner

”I Alfa Laval har vi en pålitlig partner”

"Som den mest heltäckande och beprövade SOx-skrubberplattformen på marknaden var PureSOx ett självklart val för oss. Men Alfa Laval är mer än en leverantör av utrustning. I Alfa Laval har vi en pålitlig partner som ser till att våra fartyg alltid uppfyller kraven och att vi får ut mesta möjliga av våra investeringar.”

Juha Ahia
Chef för nybyggnationer och projekt på Finnlines

Globalt servicenätverk

Alfa Laval har ett omfattande globalt servicenätverk för att hjälpa dig att få ut det mesta av ditt PureSOx-skrubbersystem. Våra experter finns tillgängliga dygnet runt, var fartyget än befinner sig.

Utökad prestanda

Alfa Lavals globala servicenätverk håller dig konkurrenskraftig genom att minimera kostnader och maximera avkastningen på din skrubberinvestering. Genom att utnyttja vår kompetens och support kan du lita på att PureSOx-systemet levererar kostnadseffektiv överensstämmelse under hela ditt fartygs livstid.

I viktiga marina hamnar, via telefon, online eller ombord, hjälper våra serviceexperter dig att uppnå maximal drifttid och högsta möjliga optimering. Deras kunskap är hämtad från ett sekel av erfarenhet inom varv och sjöfart, såväl som bevisad erfarenhet av SOx-reducering. Förutom att säkra delar och utföra underhåll kan de utbilda din besättning, felsöka komplexa problem eller utvärdera din skrubberutrustning och göra expertrekommendationer.

I hamn eller till sjöss är vårt ständiga mål att ge dig sinnesro.

PureSOx-skrubbertjänster

Alfa Laval är en verkligt marin leverantör med en sekellång erfarenhet. All denna expertis är en del av PureSOx, liksom de heltäckande PureSOx-tjänster som finns i Alfa Lavals 360° Service-portfölj.

Din överensstämmelsepartner för SOx

PureSOx är det smartaste valet för att SOx-efterlevnad som stöttas upp av det smartaste utbudet av servicealternativ. Alfa Lavals 360° serviceportfölj innehåller ett brett utbud av tjänster som säkerställer prestandan hos ditt PureSOx-skrubbersystem. De inkluderar:

 • Tillståndsövervakning
  Säkerställ problemfri drift och minska risken för oplanerad reparation med hjälp av expertinsikter om det faktiska tillståndet för din PureSOx-utrustning.
 • Utbytesprogram
  Säkerställ efterlevnaden genom regelbundet byte och omkalibrering av viktiga PureSOx-systemsensorer.
 • PureSOx Connect
  PureSOx Connect är baserat på Alfa Laval Remote Emission Monitor (ALREM) som hjälper till att förenkla efterlevnad och service. 
 • Reservdelar
  Få sinnesro och minimera driftstopp med snabb, enkel åtkomst till OEM-reservdelar av hög kvalitet. 
 • Utbildning
  Säkerställ optimal prestanda med en besättning som är utbildad i drift, underhåll och grundläggande felsökning.
service man

Performance Agreement för PureSOx

Även om de många servicetjänsterna i Alfa Lavals 360° serviceportfölj kan användas individuellt får du mest värde genom att kombinera dem i ett skräddarsytt Performance Agreement från Alfa Laval.

Anpassa dina serviceavtal

Alfa Lavals Performance Agreement är skräddarsydda servicelösningar som kombinerar vår service baserat på dina specifika behov. För att maximera din prestanda och minska dina driftskostnader ger avtalet dig trygghet genom att minimera risken för oväntade störningar. De ger dig också full kontroll över din underhållsbudget.

Performance Agreement ger dig:

 • Maximal drifttid
 • Kort återbetalningstid
 • Full kontroll över underhållsbudgeten

Så fungerar det

Våra experter:

 • Går igenom förväntade resultat med dig, baserat på dina mål och behov
 • Definierar en anpassad omfattning av tjänster
 • Utför tjänster enligt schema, enligt plan och med kontinuerlig uppföljning
 • Håller årliga gransknings- och förbättringsmöten för att identifiera nya möjligheter och säkerställa kontinuerliga förbättringar

<!-- Vendemore Container Tag --><script>(function(d,s,i){var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s); j.async=true; var d8 = + new Date(); j.src='https://tm.vendemore.com/cs/' + i + '/v2/cs.js?' +'c=' + d8; f.parentNode.insertBefore(j,f); })(document,'script','c517ab6d-dac6-40e9-8917-05527a68a882');</script>