PureSOx

Nöjda kunder för SOx-efterlevnad

Alfa Laval PureSOx har använts till sjöss sedan 2009, vilket ger tillförlitlig efterlevnad av SOx-utsläppsgränserna. Över 100 PureSOx-system har installerats hittills, och vart och ett av dem är i drift idag och uppfyller kraven. Bland de nöjda PureSOx-kunderna har många återvänt till Alfa Laval för ytterligare PureSOx-system.

 

Kundcase – PureSOx och livet ombord

Den nederländska fartygsägaren Spliethoff var bland de första som installerade PureSOx. Idag har företaget 18 PureSOx-system, plus en hel del insikter om att arbeta med dem. ”Tillförlitligheten har varit mycket hög”, säger Roland Hoogeveen, Technical Support Engineer.

Läs mer om livet ombord med PureSOx

 

puresox and life on board

Referenslista

PureSOx har en omfattande referenslista. Den omfattar många fartygs- och systemtyper, några av världens största SOx-skrubberinstallationer och återkommande beställningar från nöjda kunder. Se vår referensbroschyr för mer information om vår erfarenhet.

Reference brochure mockup cropped