PureSOx

Alfa Laval PureSOx Express för enkel installation

För mindre fartyg som handymax-fartyg eller produkt-tankfartyg har kostnaderna för installation av en SOx-skrubber ibland övervägt fördelarna. Alfa Laval PureSOx Express erbjuder enkel, kostnadseffektiv tillgång till SOx-skrubberns fördelar.

Enkla besparingar med en skrubber

PureSOx Express är ett PureSOx-system med öppen slinga som levereras som en helt sluten modul. Den är anpassad för en enkel och kostnadseffektiv installation på mindre fartyg, och minskar därmed investeringskostnaden, tidsåtgången, ingenjörstid och fysiskt arbete för att installera en SOx-skrubber. Eftersom den kan lyftas ombord och anslutas utan ett specialiserat skrubberteam innebär det mindre arbete på varvet och en installationstid på bara 10–14 dagar.

PureSOx Express är konstruerad för upp till 75 ton avgaser per timme och motoreffekter upp till 10 MW, och är en lösning som passar många fartyg på 40 000–65 000 DWT. Den har ett system med öppen slinga och överensstämmer ekonomiskt med dagens regler. Modulen är också hybrid-redo och har anslutningar för att senare kunna konverteras till ett hybridsystem. Det gör PureSOx Express både framtidssäkrad och kostnadseffektiv.

Hämta PureSOx Express-broschyren för att läsa mer.

Alfa Laval PureSOx Express

Installera ett Alfa Laval PureSOx-skrubbersystem

Det krävs både expertis och erfarenhet för att få ett SOx-skrubbersystem ombord. Alfa Lavals långa erfarenhet och noggranna projektledning – utvecklad genom hundratals PureSOx-projekt och mer än 250 utförda installationer – är din garanti för en framgångsrik installation.

Projektledning

Att installera ett SOx-skrubbersystem är ett stort projekt, ofta i kombination med oflexibla varvsplatser och ett behov av att minimera tiden ur drift. PureSOx-projektledaren Mark Aarbodem förklarar hur Alfa Laval hanterar processen.

Effektivt samarbete och smart planering

”Alfa Laval har arbetat med verkstadsföretag och varv i många PureSOx-projekt. Få leverantörer är i närheten av vår erfarenhet, vare sig det gäller antalet skrubberinstallationer eller de olika fartygstyperna och utmaningarna med installationen. Varje nytt projekt börjar med en kickoff-fas, där kunden och vår tillsatta projektgrupp möts för att anpassa målen och vägen framåt.

Vår projektgrupp består av ingenjörer från olika områden, vilket säkerställer kompetens av högsta kvalitet. Teamet samordnas av en särskilt utsedd projektledare, som är kontaktpersonen för allt som rör beställningen. Projektledaren ser till att design, installation, idrifttagning och service går så smidigt som möjligt.

”Under åren har vi utvecklat väldokumenterade rutiner för att underlätta installation och klassgodkännande. PureSOx levereras som prefabricerade komponenter och moduler, där alla aspekter av installationen planeras i god tid. Vi kan spara tid genom att påbörja förberedelserna medan fartyget är i drift, och den slutliga driftsättningen kan också hanteras under projektets gång.

”I de flesta fall kan ditt fartygs totala driftstopp begränsas till 2–4 veckor, tack vare effektivt samarbete och planering.”

Mark_Aarbodem

Mark Aarbodem
PureSOx-projektledare


Erfarenheter av eftermonteringar

Att installera en SOx-skrubber är en stor utmaning på ett befintligt fartyg eftersom det inte fanns någon planer för den i den ursprungliga konstruktionen. Alfa Laval har förståelse för och erfarenhet av att göra eftermonteringar av PureSOx framgångsrika.

Rutiner och förberedelser gör skillnaden

Alfa Laval har arbetat med PureSOx under ett decennium och antalet avslutade eftermonteringsprojekt med skrubbersystem uppgår till hundratals, och det ökar för varje vecka. Dessa har genomförts på alla stora varv världen över, och erfarenheten från var och en av dem har förfinat våra processer och rutiner.

Eftersom tiden för en eftermontering är begränsad gör vi allt vi kan för att förbereda oss i förväg och maximera användningen av varvsplatsen. Många av förberedelserna kan göras medan fartyget seglar, och tiden på varvet kortas ned genom att prefabricera komponenter och moduler. I vissa fall kan PureSOx byggas in i en ny skorsten på varvets kaj, och kan sedan lyftas ombord och anslutas.

Framför allt samarbetar vi tätt med dig, varvet och alla involverade ingenjörsföretag. Det är den viktigaste aspekten av att minska stilleståndet, övervinna hinder och säkerställa framgång. Även i ett eftermonteringsprojekt kan vi vanligtvis ha ett fartyg tillbaka i drift inom 2–4 veckor.

Tillverkning av skrubber

Alfa Laval är redo att tillgodose behoven framöver. Våra resurser världen över säkerställer att PureSOx-skrubbersystem kommer att finnas tillgängliga för både nybyggnationer och retrofits.

En värld av leveranssäkerhet

Alfa Laval har en stark global infrastruktur för tillverkning av PureSOx-skrubbersystem. Själva skrubberenheterna tillverkas på Alfa Lavals fabriker i Aalborg i Danmark och Qingdao i Kina. På Qingdao-anläggningen erbjuder vårt flexibla tillverkningsutrymme tusentals kvadratmeter för arbete med rostfritt stål, vilket ger gott om utrymme för framtida utökningar.

Alla tekniska lösningar i PureSOx baseras på Alfa Lavals kärntekniker, vilket innebär att de tillverkas med hög kvalitet på Alfa Lavals tillverkningsanläggningar runt om i världen. Höghastighetsseparatorn som används i tillämpningar med sluten slinga tillverkas på vår anläggning i Pune i Indien och integreras i vattenreningsenheten (WCU) av våra modulexperter i Monza i Italien.