PureSOx

The Emissions Compliance Corner

Blogg av Kate Schrøder Jensen, specialist på regleringar och utsläppskrav

Välkommen till expertbloggen av Kate Schrøder Jensen, Alfa Lavals specialist på regler om utsläppskrav och kontakter med MARPOL.

"Här bröt jag igenom förvirringen och ryktena om svavelgränser för bränsle, rengöring av avgaserna, skrubberteknik, etc. Lagstiftningen om utsläpp är komplex, men huvudfrågan är enkel: hur påverkar detta mig?"

Få reda på mer hur Kate tänker i denna videointroduktion.

Kan du inte hitta något svar i befintliga inlägg? Ställ din egen fråga nedan.

China’s Domestic ECAs and new discharge water rules

06-11-2019: Since 2015, China has slowly expanded what it calls the Chinese Domestic ECAs, where ECA is short for Emission Control Area. These ECAs should not be confused with the ECAs defined by IMO.

kates blog article05 640x360

Skrubbslam från fartyg till kust

Beskrivning av skrubberslam som en substans förklarar att skrubberslam finns i ett stort antal viskositeter beroende på den rengöringsutrustning som är installerad ombord. De flesta fartygsägare föredrar att kunna pumpa slammet från fartyg till land. Det andra alternativet är att transportera/lyfta det från fartyget.

kates blog article03 640x360

Mer om vem jag är och vad jag gör

Som ni kan läsa i inledningen till den här bloggen är jag specialist på regler om utsläppskrav på Alfa Laval. Men det är bara en jobbeskrivning.

kates blog bio post640x360

Verkställning av det globala svaveldirektivet 2020

Det globala svaveldirektivet 2020 är nära förestående. Jag hör ofta diskussioner om: hur är det till och med möjligt att verkställa detta direktiv?

kates blog article01 640x360

Skrubberslam - vad är det?

Ur en Alfa Laval-synvinkel är skrubberslam avfall som samlas in under skrubberdrift i läget med stängt kretslopp. För andra leverantörer kan det också vara ett ämne som samlas in under drift med öppet kretslopp. Men det här inlägget är skrivet ur vårt synsätt på världen.

kates blog article02 640x360

Fråga Kate

Det finns mycket att diskutera när det gäller utsläpp och efterlevnad. Har du en egen fråga som behöver besvaras av en specialist? Ställ den här.

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.