Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Rekonditionering och reparationer av plattvärmeväxlare

Rekonditionering av plattor

Rekonditionering utförs på plattorna inuti den packningsförsedda plattvärmeväxlaren. På Alfa Lavals välutrustade servicecentra avlägsnar våra experter packningar och ytskador med specialverktyg och kemikalier. Detta förebygger korrosion och skapar en perfekt yta för nya tätningar – utan att man behöver hantera kemikalierna eller avfallet. Dessutom undersöks värmeväxlarna grundligt och eventulla tätningsproblem eller skador rättas till. Detta gör att utrustningen fortsätter att leverera hög effektivitet och optimal prestanda. 

Förr eller senare är det alltid nödvändigt med en fullständig rekonditionering av värmeväxlaren. Men genom att genomföra mellanliggande rekonditionering på plattorna så finns det möjlighet att förlänga intervallen mellan rekonditioneringarna.

 

Reparation - stativ

Vi genomför även reparation av plattvärmeväxlarens stativ, inspektion, renovering, utbyte av anslutningarnas foder och utbyte av bultar eller andra stativdelar. Rekonditioneringen av plattor måste genomföras vid något av våra servicecenter, men vissa stativreparationer kan genomföras på plats. Kontakta oss om du vill ha mer information.

 

Rekonditioneringssteg:

1. Avlägsnande av packning med hjälp av flytande kväve 

Flytande kväve skadar inte plattorna, till skillnad från fältmetoderna att använda propanfacklor eller roterande stålborstar

 

 

2. Kemisk rengöring i uppvärmda, omrörda tankar 

Genom kemiska tankar som är uppvärmda och rörs om uppnås en överlägsen rengöringsprocess jämfört med vattenblästring och/eller handskrubbning med stålborstar på fältet

3. Packningsbyte med ett speciellt 2-komponents epoxilim

Våra packningar sammanfogas med plattorna med 2-komponents epoxilim, placeras i en härdningsskena och upphettas i ugnen i 3–5 timmar under tryck. Epoxilimmet är överlägset bättre än det gummibaserade kontaktcement som används för packningsbyte på fältet. 

4. Slutinspektion och hydrostatiskt prov av plattorna

Plattorna inspekteras för att säkerställa att packningarna är korrekt placerade på plattorna. Det avslutande steget är ett hydrostatiskt prov av alla plattorna för att säkerställa att de är fullständigt hela och att packningarna är täta. Vi organiserar också plattorna i rätt plattpaketordning för att minimera installationstiden på fältet.

Risker med att ”göra själv”

Att göra rekonditioneringen på egen hand eller använda en mindre kvalificerad leverantör kan spara tid och kostnader på kort sikt. Men om man inte har de rätta kunskaperna kan man missa små defekter, vilket kan skapa större problem längre fram. 

Än värre, rekonditionering med fel verktyg och reservdelar kan skada dina värmeväxlare allvarligt. Skrapning och kemikalier kan skada plattorna och felaktiga tätningar leder till läckage. En dålig rekonditionering kan riskera både din produktivitet och din säkerhet.

För att hjälpa dig att förstå dessa risker ger vi nedan några exempel på plattfel som vi sett:

Läcka

Om gammalt lim och packningar inte tas bort helt blir tätningen inte tillfredsställande. Detta skapar stora risker för läckage.

Förstörda plattor 

Kemisk rengöring kräver rätt koncentration, temperatur och rengöringstid. I annat fall kan plattorna förstöras.

Produktionsförluster och säkerhetsrisker

Deformationer kan vara svåra att upptäcka utan erfarenhet och rätt verktyg. Även små defekter kan orsaka produktionsförluster och säkerhetsrisker.

Läckage och skador

Felaktiga packningar eller dålig limning kan orsaka läckage. Fel lim kan till och med förstöra plattorna.

Packningarna lossnar

Om standardlim används i plattvärmeväxlare som öppnas ofta kan packningarna lossna vilket gör det nödvändigt att packa om dem efter att de öppnats.

Rekonditioneringspaket

Alfa Lavals rekonditioneringstjänster för packningsförsedda värmeväxlare är organiserade i tre paket: rött, gult och blått. Du kan välja den variant som passar dig bäst avseende tid, budget och applikationskrav.

 Varje paket hanteras av vårt expertserviceteam som har stöd av mer än 70 års erfarenhet av plattvärmeväxlare hos Alfa Laval.

Blå – den enkla lösningen

Alfa Lavals blåa rekonditioneringspaket är en snabb rengöringsservice som kan göras när packningarna är oskadda. Den används ofta som en mellanservice till igensatta plattvärmeväxlare som normalt rekonditioneras med vårt röda paket. 

Paketet omfattar en allmän inspektion, hydrojet-rengöring och ett begränsat packningsunderhåll

Som ett komplement till våra andra paket erbjuder den ett kostnadseffektivt sätt att öka plattvärmeväxlarens prestanda.

Gult – när du inte behöver lika mycket

Alfa Lavals gula rekonditioneringspaket är ett ekonomiskt alternativ för plattvärmeväxlare i enklare applikationer. Det används normalt till plattvärmeväxlare som inte drivs i extrema temperaturer eller under höga tryck eller i applikationer som inte innefattar aggressiva kemikalier eller kraftig nedsmutsning. 

Paketet omfattar grundlig rengöring och inspektion, men inte spricksökning. Packningarna återmonteras utan lim eller med speciellt gummilim för allmänna applikationer. Alfa Laval tillhandahåller en garanti för alla värmeväxlare som rekonditioneras på detta sätt.

Rött – för höga krav

Det röda renoveringspaketet är ett fullservicealternativ för plattvärmeväxlare i applikationer med hårda krav. Det används normalt till plattvärmeväxlare som arbetar i viktiga processer eller i applikationer som innefattar aggressiva kemikalier och kraftig nedsmutsning. 

Förutom rengöring och kontroll omfattar paketet spricksökning och återmontering av packningar, antingen limfritt eller med värmetåligt och kemiskt resistent lim. Alla plattvärmeväxlare som rekonditioneras på detta sätt erhåller en garanti från Alfa Laval.

Ladda ner

Rekonditioneringspaket för plattvärmeväxlare

Broschyr om Alfa Laval 360°-serviceportföljen

 

Kontakta oss om du vill ha mer information eller för att planera in ett servicesamtal.