2023-11-02 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag – tar täten i omställningen

Idag, den 2 november 2023, höll Alfa Laval sin årliga kapitalmarknadsdag. Under det digitala evenemanget presenterade ledningsgruppen den strategiska inriktningen för bolaget, med fördjupning för var och en av de tre divisionerna, samt investeringsplaner och en uppdatering om bolagets hållbarhetsarbete.

Under kapitalmarknadsdagen utvecklade Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval, tillväxtstrategin baserad på var och en av Alfa Lavals tre divisioner. Fokus för Energydivisionen låg på energiomställningen och Alfa Laval meddelade också att man skapar en ny affärsenhet – BU Electrolyzer and Fuel Cell Technologies – för att accelerera implementeringstakten för rena energilösningar. För Livsmedel- och Vattendivisionen låg fokus på pågående förbättringar för projektverksamheten, och för Marindivisionen låg tyngdpunkten på lönsamhetsförbättringar och tillväxtvägen framåt.

Fredrik Ekström, ekonomichef, presenterade det finansiella resultatet på koncern- och divisionsnivå, men gav också mer detaljer kring tidigare aviserade kapacitetsinvesteringar och investeringsprioriteringar för koncernen.

Mer information Presentationer, såväl som utvalt inspelat material, kommer att finnas tillgängligt på www.alfalaval.com/investors/publications.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                                
Head of Investor Relations                                             
Alfa Laval                                                                      
Tel: +46 46 36 65 10                                                      
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: