2023-03-22 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval slutför förvärvet av innovativ friktionsreducerande teknologi

Under 2021 förvärvade Alfa Laval en minoritetsandel i Marine Performance Systems (MPS), baserat i Nederländerna, med möjlighet att senare förvärva den återstående delen av bolaget. Nu har Alfa Laval utnyttjat möjligheten, slutfört förvärvet och äger nu 100 procent av MPS. Förvärvet slutfördes den 22 mars 2023. MPS innovativa teknologi minskar avsevärt fartygens friktion under segling, vilket resulterar i bränslebesparingar.

Ett fartygs friktion är avgörande för dess bränsleförbrukning, och bränslekostnaden kan uppgå till 60 procent av ett fartygs driftskostnader. Bränsleförbrukningen har också en direkt inverkan på utsläpp av växthusgaser, eftersom en minskad förbrukning av 1 ton fossilt bränsle motsvarar cirka 3 ton minskat koldioxidutsläpp.

Marine Performance Systems luftfriktionsteknologi innebär att mikrobubblor skapas under fartygets skrov, vilket minskar friktionen mellan fartyg och vatten med 5070 procent, vilket möjliggör en avsevärt minskad bränsleförbrukning samt förbättrar fartygets prestanda vid normal driftshastighet. Tekniken testades först på ett fartyg i drift år 2020 och bränslebesparingarna, baserat på driftresultat från flertalet månader, har därefter bekräftats av skeppsägaren.

Den patenterade lösningen kan installeras på fartyg av alla storlekar och bränsletyper vid nybyggnation eller eftermonteras på redan befintliga fartyg.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                              
Head of Investor Relations                                         
Alfa Laval                                                                    
Tel: +46 46 36 65 10                                                   
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: