2022-10-06 Finansiella nyheter

Inbjudan till Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 29 november 2022

Alfa Laval kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag den 29 november 2022 klockan 10.00 – 17.00.

Under dagen kommer koncernledningen att presentera den strategiska inriktningen och affärsmässiga utvecklingen samt göra en djupdykning i specifika affärsområden och de möjligheter som ligger framför oss.

Kapitalmarknadsdagen kommer detta år att hållas på Alfa Lavals anläggning i Söborg utanför Köpenhamn.

Registrering sker på Alfa Lavals hemsida | Alfa Laval Kapitalmarknadsdagen 2022

senast den 14 november.

For ytterligare information:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90

Beata Ardhe
Executive Assistant
Mail: beata.ardhe@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 26
Mobil: +46 709 36 65 26

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: