2022-07-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval utser Fredrik Ekström till ny ekonomi- och finansdirektör

Fredrik Ekström, för närvarande chef för affärsenheten Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers och vice president i Energidivisionen på Alfa Laval, har utsetts till bolagets ekonomi- och finansdirektör och kommer att ingå i Alfa Lavals koncernledning. Fredrik har en MBA från University of Illinois, USA och har haft olika befattningar inom senior financial controlling och även andra chefspositioner på Alfa Laval under de senaste 24 åren.

Fredrik kommer att tillträda den 1 november 2022 och hans ansvarsområden innefattar investerarrelationer, internrevision och IT utöver huvudansvaret för finansavdelningen.

“Jag ser fram emot utmaningen och att vara en del av bolagets fortsatta resa. Jag är väldigt stolt att lämna över en stark affärsenhet till en kompetent ledningsgrupp som fortsätter att driva tillväxten utifrån hållbara initiativ i vårt förändrade energilandskap” säger Fredrik Ekström. 

“Fredrik är den idealiske ledaren för den fortsatta förändringen inom finans och IT. Hans långa erfarenhet från olika delar av bolaget kommer att bli avgörande för nästa fas” säger Tom Erixon, VD och koncernchef, Alfa Laval.

Jan Allde kommer att vara kvar som finansdirektör till den 31 oktober 2022.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: