2022-08-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval har förvärvat Desmet

Alfa Laval har genomfört förvärvet av Desmet, en del av Desmet Ballestra Group, världsledande konstruktör och leverantör av processanläggningar och teknologier inom matolja och biobränsle. Förvärvet kommer att stärka Alfa Lavals ställning inom området för förnybar energi och komplettera erbjudandet inom matoljor.

Förvärvet kommer att stärka Alfa Lavals ställning på marknaderna genom att tillföra kunskap och expertis och driva på utvecklingen av framtida innovationer inom livsmedel, foder och biobränsle. Förvärvet omfattar de operativa enheterna och varumärkena Rosedowns och Stolz och hade en omsättning på ca EUR 300 miljoner (2021) – och kommer att bli en fristående affärsenhet inom Alfa Lavals Livsmedel- och vattendivision.

Om Desmet

Desmet, som grundades i Belgien 1946, är en specialist på leverans av anläggningar och utrustning för oljeväxt- och spannmålsindustrin, olje- och derivatindustrin med försäljning och närvaro över hela världen. Dess innovativa, skräddarsydda anläggningar för spannmålshantering, beredning, pressning och utvinning av oljeväxter, foderprocesser, oljeraffinering och modifiering, biobränslen och oleokemikalier är kända för sin tillförlitlighet, låga driftskostnader och högkvalitativa resultat.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: