2022-08-04 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar BunkerMetric

Alfa Laval har tecknat ett avtal om att förvärva BunkerMetric, ett skandinaviskt mjukvaruföretag som utvecklar avancerade beslutsstödsverktyg för marina fartyg. Förvärvet är en del av Alfa Lavals strategi att expandera sitt erbjudande av digitala marina tjänster. Förvärvet kommer att bli en del av det nyligen förvärvade StormGeo, en global ledare inom väderintelligensmjukvara och beslutsstödstjänster. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet, 2022.

BunkerMetric, med huvudkontor i Danmark, hjälper fartygsoperatörer att välja den bästa bunkeranskaffningsplanen och förbättra resemarginalerna genom att använda sofistikerade algoritmer. Optimeringsverktygen, tillsammans med StormGeos avancerade ruttjänster, kommer att göra det möjligt för fartygoperatörer att effektivisera verksamheten och förbättra resultatet. BunkerMetrics optimerings-verktyg kommer att bli en prenumerationstjänst inom StormGeos befintliga erbjudande.

"BunkerMetric kommer att vara ett värdefullt komplement till vår växande portfölj av lösningar som bygger på avancerad digital teknik", säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen, Alfa Laval. "Det här förvärvet kommer att stärka vår förmåga att stödja våra kunders beslut kring drift och färdplanerning, och därmed bidra till en förbättring av deras fartygs driftskostnader.”

Visste du att... Alfa Laval har varit leverantör till sjöfartsindustrin i mer än 100 år och har, förutom sitt sortiment av premiumprodukter, ett globalt marint servicenätverk som erbjuder service tillgänglig 24/7.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: