2022-02-11 Finansiella nyheter

Alfa Laval emitterar företagsobligationer

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har idag lånat EUR 600 miljoner på företagsobligationsmarknaden, under ett befintligt EMTN-program. Obligationerna kommer att noteras på den irländska börsen.

Alfa Laval har emitterat två obligationslån på vardera EUR 300 miljoner på företagets befintliga EMTN-program. Obligationslånen kommer att ha en återbetalning på fyra respektive sju år. Förfallodagar är den 18 februari 2026 respektive 18 februari 2029. Det fyråriga lånet har en årlig kupong på 0,875 procent och det sjuåriga lånet en årlig kupong på 1,375 procent.

Medlen kommer att användas till allmäna företagsändamål som bl.a. ska refinansiera det obligationslån om EUR 500 miljoner som förfaller i september 2022.

För ytterligare information:
Henrik Welch

Group Treasurer
Alfa Laval
Tel.: +46 46 289 16 39

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Alfa Laval
Tel.: +46 46 36 65 20

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: