2021-06-09 Produktnyheter

Alfa Lavals joint-venture Alfdex tar ett viktigt kontrakt för en elektrisk skivseparator

Alfdex AB, ett 50/50 joint venture ägt av Alfa Laval och Concentric, meddelar idag att de har erhållit ett kontrakt att leverera en elektrisk separator till en global lastbils-OEM. Detta kontrakt med en av världens största ledande lastbilstillverkare visar att den nya patenterade elektriska separatorn erbjuder marknadsledande teknik. Produktionen startar 2024 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till mer än 400 MSEK under de kommande fem åren.

Alfdex har en lång historia av att tillhandahålla tillförlitliga och högpresterande lösningar för aktiv rengöring av vevhusgaser i tunga lastbilsmotorer, en marknad som företaget leder globalt. Med kommande ännu tuffare lagstiftning om utsläpp samt nya krav på koldioxideffektivitet har Alfdex investerat i ett nytt sortiment av eldrivna separatorer. Dessa kombinerar den robusta och underhållsfria designen på den ursprungliga Alfdex-separatorn med en avancerad elektrisk drivenhet, vilket möjliggör ännu högre rengöringsprestanda, med exakt mjukvarukontroll. Produktens underhållsfria konstruktion har alltid varit viktig för kundens totala driftskostnad, men den är nu helt avgörande inför kommande förslag på lagstiftning som håller motortillverkaren ansvarig för efterlevnaden av utsläppsreglerna i över 10 år.

”Detta är ett viktigt kontrakt för Alfdex eftersom det bekräftar att nästa generations vevgasgashus-separatorer har fått marknadens förtroende,” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. "De nya elektriska separatorerna är effektivare och gör det möjligt för lastbilar att minska sina utsläpp ytterligare, vilket är till fördel för både kunder och samhälle – och helt i linje med Alfa Lavals engagemang inom ’clean technologies’."

Visste du att… Alfdex separationsteknologi baserar sig på samma principer som separatorn som uppfanns av Gustaf de Laval, grundare av Alfa Laval 1883, för att separera grädde från mjölk?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Om Alfdex

Alfdex är världsledande inom reducering av utsläpp av vevhusgaser från lastbilsmotorer genom ett aktivt separationssystem. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals långa erfarenhet inom centrifugalseparering för system som skiljer vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialteknologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Tre av fyra nya tunga lastbilar i Nordamerika och Europa använder Alfdex-separatorn, vilket innebär att mer än 5 miljoner tunga lastbilar idag är utrustade med ett Alfdex-system.

Om Concentric

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: