2021-12-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval utvecklar innovativa, hållbara och digitala servicelösningar i samarbete med Microsoft

Alfa Laval har tecknat ett globalt samarbetsavtal med Microsoft för att utveckla ett antal innovativa digitala verktyg som underlättar service och underhåll av Alfa Lavals plattvärmeväxlare. Genom att använda dataintelligens och AI kommer tjänsterna att underlätta för kunderna att bedöma behovet av service via digital interaktion med Alfa Laval.

Verktygen kombinerar Alfa Lavals breda och djupa servicekunskap med Microsofts mjukvaru-, data- och AI-expertis och kommer att göra det möjligt för kunder att själva bedöma om och vilka servicetjänster som är nödvändiga. Tjänsten kommer också att vara bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom beräkningar visar att upp till 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen kan förhindras om värmeväxlare installerade i industriella processer helt enkelt rengörs och underhålls på rätt sätt.

”Med detta avtal har vi möjlighet att skapa unika kundvärden med hög tillgänglighet. Vi kan säkerställa att våra värmeväxlare fungerar optimalt och därmed maximera kundernas drifttid, vilket är bra för både kunderna och vår miljö, säger Thomas Møller, chef för Energydivisionen.

Visste du att… En Alfa Laval plattvärmeväxlare som servas och underhålls på rätt sätt kan fungera i mer än 20 år i en industriell proces.  

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: