2021-04-19 Finansiella nyheter

Alfa Laval testar och utvecklar metanolbränslecellssystem för hållbar marin kraftförsörjning

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – kommer att testa ett innovativt marint bränslecellsystem i samarbete med Blue World Technologies och ett antal stora aktörer inom den marina industrin. Testen, som kommer att genomföras vid Alfa Lavals Test & Training Center i Danmark, kommer att använda metanol som bränsle och utforska teknikens potential som källa till marina fossilfria hjälpmotorsystem. Målet är att bidra till branschens avkarbonisering.

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. För att uppnå det långsiktiga målet måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologierProjektet är ett samarbete mellan Alfa Laval och bränslecellstillverkaren Blue World Technologies, tillsammans med DFDS, Maersk Drilling och Hafnia. Målet är att utveckla, testa och verifiera en ytterst effektiv bränslecellslösning vilken – inom en snar framtid –  skulle kunna erbjuda fartyg ett realistiskt alternativ till traditionella hjälpmotorer. Bränslecellssystemet kommer att använda förnybar, utsläppsneutral metanol som bränsle, vilket ger en driftslösning med mycket begränsade utsläpp. Metanol är ett av de mest lovande tillgängliga fossilfria bränslena. Testperioden förväntas avslutas inom ett år.”Vi tror att bränslecellssystem kommer att spela en större roll i det framtida X-to-Power-landskapet. Det finns dock ett antal olika potentiella (X) alternativ, så vi måste ha ett brett angreppsätt," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Detta samarbete inkluderar stora aktörer som var och en bidrar med sin unika kompetens. Det är ytterligare ett exempel på Alfa Lavals tydliga engagemang i utvecklingen av långsiktiga och hållbara X-to-Power lösningar för de kunder som använder e-metanol som bränsle.”Visste du att… Alfa Lavals Test & Training Center i Aalborg, Danmark i stort sett är en landbaserad version av ett fartygs maskinrum, och omfattar 2800 m2 testutrymme utrustat för olja och gasbränslen och sedan slutet av 2020 även biobränslen och metanol?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: