2021-03-04 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Nordafrika

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI luftkylare till ett raffinaderi i Egypten. Ordern har ett värde av cirka 95 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Welded Heat Exchangers inom Energidivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021 och 2022.

Ordern omfattar olika typer av luftkylare för energieffektivitetsapplikationer. De kommer att användas för att omvandla råolja till mer värdefulla produkter. Luftkylarna, som levereras stegvis, är en del av ett projekt att uppgradera raffinaderiet med  mer effektiv teknik.“Att kunna använda energi på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för energiintensiva industrier som raffinaderi och petrokemi. Våra energieffektiva värmeöverförings-lösningar spelar en viktig roll när det gäller att spara energi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Det har en positiv inverkan på såväl våra kunders resultat som klimatet," säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen på Alfa Laval.  Visste du att… Raffinaderier står för cirka 6-8 procent av all industriell energiförbrukning och att energikostnaderna kan utgöra upp till hälften av deras totala driftskostnader?

 Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com


 

För mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: