2021-06-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval stödjer Rysslands nationella initiativ "Ren Luft”

Alfa Laval har tagit en order för levererans av värmeväxlare till en av de största koppar- och nickelproducenterna i Ryssland. Värmeväxlarna kommer att återvinna värme från smältprocessen för att därefter använda den för uppvärmning. Projektet är en del av producentens hållbarhetsprogram som stödjer Rysslands nationella initiativ ”Ren Luft” (”Clean Air”).

Ordern består av kompakta värmeväxlare som kommer att användas för kylning av svavelsyra. Värmen som återvinns och återanvänds från processen uppgår till 150 MW. Den energieffektiva processen gör det också möjligt att minska utsläppen från anläggningen med 45 procent.

”Energieffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att nå målen i Parisavtalet och kan bidra till 40 procent av de minskade växthusgasutsläppen de närmaste 20 åren – och hälften av denna minskning kan komma från industrin”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. “Våra energieffektiva värmeväxlare gör det möjligt för industrin att spara energi och minska sina utsläpp, och därmed bidra till en mer hållbar framtid”

Visste du att… Alfa Lavals plattvärmeväxlare är 20-50 procent effektivare än den konventionella teknik som industrin använder?

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: