2021-11-04 Finansiella nyheter

Alfa Laval – med i rådet för nya ’Long Duration Energy Storage’ för att påskynda koldioxidneutralitet

Alfa Laval tillkännagav idag på COP26 i Glasgow att de är en del av rådet för ’Long Duration Energy Storage’ (LDES / Långtidslagring). Rådet är grundat av teknikföretag, användare och investerare i syfte att driva på utvecklingen mot koldioxidneutralitet år 2040. Rådet kommer att stödja regeringar, nätoperatörer och stora elanvändare att implementera de mest kostnadseffektiva energilagringslösningar som kan ersätta användningen av fossila bränslen.

För att uppnå dekarbonisering krävs betydande satsningar i syfte att minska utsläpp inom samtliga sektorer. Kraftsektorn, som står för ungefär en tredjedel av de globala utsläppen, är central för den globala avkarboniseringen och kommer att behöva vara koldioxidneutral till 2040. Långtidslagring av energi kan på ett kostnadseffektivt sätt lagra el från vind, sol och andra förnybara källor och därefter göra den är tillgänglig vid behov. (Litiumjonbatterier är visserligen en alternativ lösning men blir för dyr vid lagringstid längre än åtta timmar).

LDES-rådet grundades av 25 medlemsbolag, däribland Alfa Laval, BP, Breakthrough Energy Ventures, ESS Inc och Siemens Energy. Den 23 november 2021 kommer LDES-rådet att publicera sin första årsrapport kring behovet av långtidslagring av energi för att nå netto-noll koldioxidutsläpp.

"Det känns väldigt tillfredsställande av vara en del av rådet som kommer att underlätta omställningen till en mer hållbar energiförsörjning", säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen. "Vi bidrar med vår expertis, men också med vår värmeväxlarteknik vilken spelar en viktig roll i utvecklingen från idé till kommersiellt gångbara lösningar. Den kommande rapporten visar att LDES kommer att göra stor skillnad på vägen mot dekarbonisering.”

Visste du… LDES-rådet anser det vara möjligt att lagra cirka 10 procent av all energi i långtidslagringsteknologier, vilket kräver 85-140 TWh kapacitet, som i sin tur motsvarar den årliga elproduktionen av cirka 14 000 vindkraftverk.

 

Om LDES-rådet

LDES-rådet är ett globalt, VD-styrt organ som består av teknikleverantörer, utrustningsleverantörer, företag inom förnybar energi, allmännyttiga företag, nätoperatörer, investerare och slutkonsumenter. Det strävar efter att påskynda avkarboniseringen av energisystemet till lägsta möjliga kostnad för samhället genom att driva innovation, kommersialisering och utbyggnad av långtidslagring av energi. LDES-rådet tillhandahåller faktabaserad vägledning och information till regeringar, industrin och samhället i stort, utifrån erfarenheter från dess medlemmar, vilka utgörs av ledande energiföretag, teknikleverantörer, investerare och slutanvändare.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

 


 


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: