2021-02-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval blir partner i ett innovationsprojekt för hållbar fiskodling

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – blir partner till Lingalaks, ett norskt fiskodlingsföretag, i ett innovationsprojekt för att utveckla pumpteknik för mer hållbar fiskodling, med målsättningen att efterlikna förhållanden i djupa fjordar. Planen är att den flytande anläggningen ska vara färdig år 2023.

År 2050 kommer behovet av högkvalitativt protein att ha ökat med 50 procent, vilket driver efterfrågan på alternativa proteinkällor. Hållbart fiske, som hanteras korrekt, kan vara lösningen för att föda jordens befolkning. Vattenbruk (aquaculture) har praktiserats i hundratals år, från förkolumbianska fiskfällor i Amazonområdet till karpdammar på forntida kinesiska gårdar. Idag produceras mer odlad fisk än nötkött och den globala fiskodlingsmarknaden beräknas uppgå till 376,48 miljarder dollar år 2025, vilket skulle innebära en genomsnittlig årlig tillväxt, CAGR, på 4,7 procent från år 2018 till 2025, enligt Allied Market Research.Alfa Laval har inlett ett samarbete med Lingalaks för att utveckla en ny innovativ anläggning som ska placeras i Hardangerfjorden i Norge. Alfa Laval Framo pumpsystem kommer att ta upp färskt lågtempererat vatten med höga syrehalter från 35 meters djup och dessutom skapa en perfekt havsström för fisken att simma i. Pumpsystemen kommer att skapa förhållanden liknande de i de djupa fjordarna, vilket ger en optimal miljö för fisken. Vidare kommer separationsteknik att användas för att rena vattnet och koncentrera slam för vidare användning som gödselmedel – allt för att  möjliggöra en hållbar lösning.“Med detta samarbete vill kunna öka både produktiviteten och den ekonomiska attraktionskraften för fiskodlingslösningar, samtidigt som vi minskar påverkan på vår miljö,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Det gläder mig att vi använder våra Framo-tekniker inom fiskeindustrin, vilket vi faktiskt gjorde redan för 70 år sedan, och nu gör vi det för miljöns bästa."Visste du att… det krävs ungefär ett kilo foder för att producera ett kilo odlad fisk, nästan två kilo foder för att producera ett kilo kyckling och cirka sju för ett kilo nötkött?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: