2020-07-06 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar serviceerbjudandet till nästa nivå genom att erbjuda hjälp på distans

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – rullar ut ett digitalt serviceverktyg för att säkra ett första klassens serviceerbjudande, även i tider av social distansering och reserestriktioner. Med ”IFS Remote Assistance” kan Alfa Laval snabbt möta de servicebehov som uppkommer, genomföra virtuella felsökningar samt guida kunderna genom de olika stegen i serviceförfarandet för att säkra en fortsatt drift.

I COVID-19 pandemins spår har reserestriktioner, nedstängningar och social distansering gjort servicearbetet hos kund mer utmanande. Därför har Alfa Laval implementerat ett speciellt verktyg som medger hjälp på distans. Verktyget gör det möjligt för två användare (som befinner sig på olika platser) att samarbeta och interagera i realtid medan de fryser bilder, använder handgester eller till och med lägger till verkliga objekt i en så kallad ’merged reality’- miljö. Fördelen är att kundens egen service­organisation kan hantera det faktiska arbetet, vägledda (på distans) av en Alfa Laval-expert vilket gör det möjligt att minimera eller helt undvika driftstopp.”Det digitala verktyget är ett viktigt steg mot att lyfta kundupplevelsen ytterligare. I dessa tider av utmaningar har det gjort det möjligt för oss att förbli en närvarande och stöttande partner, som kan bidra till ökad säkerhet både för våra kunder och anställda,” säger Joakim Vilson, chef för Alfa Lavals globala försäljnings- och serviceorganisation. Alfa Lavals serviceorganisation har globalt implementerat mjukvaran, vilken gradvis kommer att rullas ut till ett växande antal industrier och applikationer. Den kommer även att användas för andra ändamål, till exempel utbildning.  Visste du att … Alfa Laval har mer än 100 servicecenter samt 700 serviceingenjörer i fält och en serviceorganisation med erfarna experter som kan stötta kunder i över 160 länder? Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Eva Schiller,


PR Manager,

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 33 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: