2020-07-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar offshoreorder i Kina värd 130 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till ett FPSO-fartyg (Floating Production, Storage and Offloading), som ska byggas i Kina. Ordern har ett värde på cirka 130 miljoner kronor. Den bokades sent i juni inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar marina pumpsystem för flera tillämpningsområden, såsom lossning av råolja samt hantering av slopolja och barlastvatten.”Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra pålitliga pumpsystem, som utgör en del av vår stora produktportfölj till den marina industrin,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Ordern bekräftar vår förmåga att möta offshoreindustrins höga krav vad gäller effektivitet, prestanda och säkerhet.”Visste du att … Alfa Laval levererade sin första separator till den marina industrin redan 1917 och att erbjudandet sedan dess expanderat till att omfatta hela 17 olika produktgrupper?Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Eva Schiller,


PR Manager,

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 33 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: