2020-09-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar offshore-order värda 275 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit tre order för leverans av Framo pumpsystem till tre FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) fartyg som kommer att byggas i Kina. Dessa order har ett samlat värde av ca 275 miljoner kronor och är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för råolja, spillvatten, slopolja och barlastvattenhantering.“Det gläder mig att kunna meddela dessa stora order på våra Framo pumpsystem. De bekräftar våra systems pålitlighet och förmåga att tillhandahålla säker drift och optimal prestanda,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.Visste du att… Framo förvärvades av Alfa Laval 2014 och är nu en del av företagets världsomspännande organisation?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 65 10

Mobil: +46 730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 71 01

Mobil: +46 709 38 71 01 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: