2020-10-09 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar naturgasorder värd 75 miljoner kronor i Algeriet

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI värmeväxlare till en gasbearbetningsanläggning i Algeriet. Ordern har ett värde av ca 75 miljoner kronor och är bokades sent i september inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar Alfa Laval OLMI värmeväxlare som kommer att användas inom applikationer för naturgaskylning i de olika komprimeringstationerna.“Det gläder mig att kunna meddela denna order för våra OLMI värmeväxlare, som bokades sent i september” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Dessa värmeväxlare som kan arbeta under högt tryck och höga temperaturer är både pålitliga och effektiva.”Visste du att… Alfa Laval OLMI värmeväxlare kan väga upp till 400 ton och hantera tryck och temperaturer upp till 620 bar respektive 1000°C?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: