2020-06-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar naturgasorder i USA värd 160 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av lyftkylarsystem till en gasbearbetningsanläggning i USA. Ordern har bokats inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och har ett värde av cirka 160 miljoner kronor. Leverans beräknas ske 2021.

Ordern omfattar Alfa Laval Niagara luftkylarsystem som kommer att användas inom olika steg i gasbearbetningsprocessen, vilket bland annat innefattar processgas­kondensering och processvätskekylning.Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna stora order för våra Niagara luftkylarsystem”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Dessa luftkylarsystem är väldigt energieffektiva och de bidrar därmed till ansvarsfull och hållbar användning av våra energiresurser, vlket är till nytta för både våra kunders lönsamhet och vårt samhälle i stort.”Visste du att…  Alfa Laval är en marknadsledande leverantör av värmeväxlare vilka används för uppvärmning, kylning, ventilation, indunstning och kondensation – och hela 80 procent av alla värmeväxlare som säljs inom Energidivisionen är relaterade till energieffektivitet, energibesparing och återanvändning?Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: