2020-07-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar ny produktserie för säkert och rent kranvatten

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – lanserar den första värmeväxlaren i 100 procent rostfritt stål, AlfaNova TW, för att för att möta utmaningen med förorenat kranvatten. Den nya värmeväxlaren eliminerar risken för orent dricks- och kranvatten på grund av metallutsläpp från rörutrustning tillverkad av nickel och koppar.

Att begränsa tungmetallföroreningar i dricksvatten är avgörande för folkhälsan och krävs enligt lag i många jurisdiktioner. Eftersom många av de värmeväxlarteknologier som fortfarande används inom kranvattenapplikationer avsöndrar spår av nickel och koppar i vattenledningarna över tid, har Alfa Laval tagit fram en lösning på problemet. Den nya Alfa Laval AlfaNovaTW, med patenterad fusionsteknik, är tillverkad i 100-procent rostfritt stål vilket därmed eliminerar risken att kranvattnet blir förorenat av tungmetaller.“Det senaste tillägget till våra AlfaNova värmeväxlare är ett bevis på hur vi arbetar med innovation för att förbättra förutsättningarna för både människor och vår planet,” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Den nya värmeväxlaren löser inte bara ett problem som är avgörande för människors hälsa, utan då den består av av 100 procent rostfritt stål får vi också en produkt som är helt återvinningsbar, vilket är fördelaktigt för miljön.”Visste du att… idag är varje AlfaNova-värmeväxlare tillverkad av upp till 90 procent återvunnet material?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Eva Schiller


PR Manager

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: