2020-04-22 Finansiella nyheter

Alfa Laval har genomfört banbrytande materialforskning vid MAX IV:s svenska synkotronljusanläggning

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har, tillsammans med erfarna forskare vid Lunds universitet, lyckats genomföra den första studien och fotograferingen av rostfritt stål på en extrem atomnivå. Experimentet genererade värdefull kunskap som kommer att användas i Alfa Lavals framtida produktutveckling.

I mars genomförde Alfa Laval ett fyra dagar långt spjutspetsexperiment vid MAX IV:s synkotronljusanläggning i Lund. Experimentet, som genomfördes i samarbete med materialspecialister och erfarna forskare vid Lunds universitet, hade som mål att öka förståelsen för det avancerade synkotroninstrumentet, liksom att ge detaljerad insikt i den nanometertunna oxid som skyddar produkter i rostfritt stål från korrosion. För första gången någonsin kunde det tunna oxidlagret fotograferas vid höga temperaturer, tack vare mikroskopets kapacitet att generera en extrem upplösning.”Experimentet var mycket framgångsrikt och gav oss värdefulla insikter om oxider och hur dessa reagerar vid höga temperaturer,” säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Rostfritt stål används i många av Alfa Lavals produkter, som plattvärmeväxlare, separatorer och flödeshanteringsprodukter och resultaten från experimentet kommer att användas i vår produktutveckling där det kan främja högteknologisk materialinnovation.” Det Sverigebaserade MAX IV-laboratoriet är världens modernaste synkotronljus­anläggning, som använder den mest intensiva röntgenstrålning som någonsin genererats. Laboratoriet gör det möjligt för forskare att studera atomer och molekyler med en diameter på endast några få tiondels nanometer, vilket genererar helt ny kunskap om världen och hur denna fungerar.   Visste du att… ett hårstrå i genomsnitt är 100 mikroner tjockt och, om man skivar det på längden i 30 000 skivor, så kommer varje skiva att ha samma tjocklek som den oxid Alfa Laval studerade i experimentet?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: