2019-12-19 Finansiella nyheter

Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det fjärde kvartalet

Alfa Lavals rapport för det fjärde kvartalet publiceras den 4 februari klockan 07:30. Telefonkonferensen startar klockan 08:30.

För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt finans- och ekonomidirektör Jan Allde - registrera er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid.http://emea.directeventreg.com/registration/7459933Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att finnas tillgänglig på www.alfalaval.se/investerare.För att lyssna på telefonkonferensen i efterhand kan ni ringa +44 (0)3333 0097 85, konferens ID 74 59 933. Inspelningen finns tillgänglig till och med förmiddagen den 6 februari. Efter det får ni gå till www.alfalaval.se/investerare för att se och lyssna på webbsändningen.

Kontaktpersoner:Joel Davidsson

Alfa Laval

Tel: 046 36 77 72Beata Ardhe

Alfa Laval

Tel: 046 36 65 26

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: