2019-12-05 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag – summering

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag hölls idag i Malmö och inkluderade en uppdatering av bolagets resultatutveckling kontra dess finansiella mål samt de pågående investeringsprogrammen kring produktinnovation och optimering av bolagets produktionsstruktur. Detta följdes av presentationer från divisionerna kring nya produkter och lösningar för en föränderlig värld. Dagen avslutades med att Tom Erixon gav en sammanfattning av de framsteg som gjorts så här långt, till 2020, och framöver.

Den finansiella uppdateringen presenterades av Jan Allde, Finansdirektör, och inkluderade företagets resultat jämfört med de finansiella målen. Jan Allde konstaterade att bolaget under strategiperioden 2017-19 har uppfyllt samtliga finansiella mål; tillväxt, lönsamhet och kapitalanvändning, samt att målen kommer att hållas oförändrade. Han gav också en uppdatering kring de två stora investeringsprogrammen; FoU-investeringar i nya produktplattformar och strukturella förändringar av företagets tillverkningsenheter, vilka Mikael Tydén, chef för Operations, sedan vidareutvecklade.Jan avslutade sin presentation med tre förändringar av den generella vägledningen:Investeringar i förhållande till totala intäkter kommer gradvis att minska till cirka 2,5% under 2020 och till cirka 2,0% under 2021.Avskrivning på övervärden kommer att uppgå till 900 miljoner kronor under 2020 samt 770 miljoner kronor under 2021.Valutakurseffekten på rörelseresultatet (EBITA) uppskattas till 495 miljoner kronor under 2019 och 420 miljoner kronor under 2020. Vägledningen för FoU-kostnaderna i förhållande till totala intäkter på 2,5%, kvarstår liksom en skattesats på 26,0% av resultat före skatt.Divisionscheferna presenterade lösningar som innefattade produkter och applikationer för en mer hållbar framtid; Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen, gick igenom lösningar inom energieffektivitet, ren överskottsenergi och förnybara energikällor, inklusive lösningar för energilagring som ett sätt att nå Parisavtalet.Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen, berättade om nya spännande produkter, bland annat växtbaserade och andra alternativa råvaror för att möta den ökande efterfrågan på protein. Av den förväntade ökningen av proteinbehovet fram till år 2050 beräknas en betydande del komma från andra källor än fisk och kött.Sameer Kalra, chef för Marinedivisionen, talade om marina miljöprodukter och alternativa bränsletyper för att kunna uppfylla den hårdare marinlagstiftningen. Han menade att det finns stort intresse för och diskussioner i branschen om att använda gas som drivmedel och om detta blir en realitet kommer det att ha en neutral till positiv finansiell effekt för Alfa Laval.Tom Erixon, VD och koncernchef, avslutade Kapitalmarknadsdagen genom att summera den ekonomiska utvecklingen och företagets innovativa styrka när det gäller nya produkter och applikationer för framtiden, som presenterats under dagen av de tre divisionscheferna. Han påminde också om att utvinning av olja och gas representerar mindre än 5 procent av orderingången och att varvskontrakteringen redan är på låga nivåer. Han drog slutsatsen att bolagets plattform för fortsatt organisk tillväxt förbättrats och att nya affärsmöjligheter driver FoU-investeringarna.Tom Erixon presenterade också Emma Adlerton, som kommer att bli medlem i Alfa Lavals koncernledning från och med 1 januari 2020. Emma kom till Alfa Laval år 2008 som bolagsjurist och blev koncernens chefsjurist år 2015.Samtliga presentationer från Kapitalmarknadsdagen, liksom Emma Adlertons CV och foto, kommer att vara tillgängliga på www.alfalaval.com/investors.  Om Alfa LavalAlfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: